Priser

Her vil du finne alle priser på nettleie dersom du bor i Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner eller Finse.

Nettleiepriser - 2021

Nettleiepriser

Det vil bli en endring i nettleien for Glitre Energi Netts kunder med virkning fra 1.10.2021. Energileddet i nettleien øker fra 41,86 til 44,99 øre/kWhKapasitetsleddet forblir det samme, og det vil fortsatt være billigere nettleie på natten, med en rabatt på 12 øre/kWh mellom kl. 22 og kl. 06.  

For en gjennomsnitts husholdning med et strømforbruk på 20 000 kWh vil endringen utgjøre om lag 40 kroner i måneden.  

Nettselskapene i Norge er strengt regulert, og vi i Glitre Energi Nett ser på det som et ekstraordinært ansvar å drive mest mulig effektivt for kundene våre. Vi jobber hardt for å kunne levere strømmen sikkert hjem til deg til lavest mulig pris. Strømnettet er et spleiselag, når kostnadene med å levere strømmen til deg endrer seg, blir konsekvensen at nettleien må endres. De høye strømprisene i år, har gitt økte overføringskostnader for nettselskapene. Etter endringen i nettleien, har Glitre Energi Nett fortsatt blant de laveste nettleiene i Viken og landet for øvrig.

Priser fra 1.10.2021, inkl. gjeldende offentlige avgifter.

Forbruk under 100 000 kWh/år
Husholdning – Smart nettleie (Pilot)
Kapasitetsledd, trinn 1 1 625 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 2 2000 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 3 2500 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 4 3000 kr/år
Energiledd vinter (oktober-mars) 44,99 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22- 06 -12 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 43,11 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -12 øre/kWh
Husholdning – ordinær nettleie
Fastledd 1 625 kr/år
Energiledd vinter (oktober-mars) 44,99 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 43,11 øre/kWh
Hytter
Fastledd 1 625 kr/år
Energiledd 44,99 øre/kWh
Tariff for ikke fjernavleste målere
Husholdning 1 875 kr/år
Hytter 1 875 kr/år
Gebyr
Purregebyr 35 kr
Fremmøtegebyr 700 kr
Åpningsgebyr m/fremmøte, dag 08:00-14:30 2 000 kr
Åpningsgebyr m/fremmøte, kveld 14:30-22:00 3 000 kr
Åpning av anlegg med relé for fjernstenging 1 200 kr
Åpning av anlegg pga manglende kunde 600 kr

 

Nettleien du betaler skal sikre stabil og sikker strømforsyning. Den dekker de kostnadene nettselskapene og Statnett har ved å bygge, drifte og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner rundt deg.

Kunder med smart nettleie vil fortsatt ha billigere nettleie fra kl. 22 til kl. 06, og et kapasitetsledd. Bruker du lite strøm samtidig og belaster strømnettet med lav effekt vil du betale mindre enn de som bruker mye strøm samtidig og belaster strømnettet med høy effekt. Du kan derfor spare både ved å ha et jevnt forbruk gjennom døgnet og ved å flytte for eksempel elbillading til natten.

Les mer om smart nettleie her.

 

Hva er hva på strømregningen din? 

Litt forenklet består strømregningen av nettleie, strøm og avgifter.

Nettselskapene setter nettleien etter inntektsrammen som er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel på markedet. I tillegg kommer statlige avgifter som merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet. Diagrammet viser fordelingen av strømkostnader ved forbruk 20.000 kWh/året.

Priser

Fordelingen er basert på gjennomsnittlig spottpris registrert 1-14.september, og avgifter og ny nettleie gjeldende fra 1.oktober.

 

Glitre Energi Nett har blant de laveste nettleiene i landet.
Her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Viken
Her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Innlandet

Glitre Energi Nett har hatt stabilt lave nettleiepriser de siste årene, men må påregnes å øke over tid igjen se graf over prisutviklingen her.

Ytterligere detaljer på prisene for transport av strøm til kunder i Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Lunner, Jevnaker og Finse finner du i menyen til venstre.

Nettleie består av et årlig fastbeløp og en pris pr kWh strøm som forbrukes, samt offentlige avgifter. Prisen man må betale for nettleien er avhengig av hvor mye strøm man bruker i løpet av et år.

Gjennomsnittlig årsforbruk for en husholdning er 20 000 kWh på landsbasis, noe lavere i Glitre Energi sitt forsyningsområde. Større næringskunder er normalt de kundene som bruker
over 100 000 kWh pr år.


Har du spørsmål?

Kanskje finner du svaret under våre Spørsmål og svar her nederst på siden. Du kan også kontakte oss på vårt kontaktskjema.

Forbruk over 100 000 kWh priser fra 1. oktober 2021

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 100 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter 2 ganger årlig (hvert halvår), som sjekker forbruket  og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastledd eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

PRIORITERT TILKNYTNING FORBRUK OVER 100 000 KWH/ÅR fra 1.10.21

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastledd (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 900
75
768
64
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW vinter 684
57
600
50
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 8,60 6,10 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 8,00 5,80 øre/kWh
Effektledd sommer 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer 108
9
60
5
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd sommer 7,00 5,60 øre/kWh

 

Fba = forbruksavgift 16,69 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %. På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

FLEKSIBELT FORBRUK

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Momentan (fjernutkobling)
Fastledd
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 8,60 6,10 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 8,00 5,80 øre/kWh
Energiledd sommer 7,00 5,60 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 8,60 6,10 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 8,00 5,80 øre/kWh
Energiledd sommer 7,00 5,60 øre/kWh
2-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 8,60 6,10 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 8,00 5,80 øre/kWh
Energiledd sommer 7,00 5,60 øre/kWh
12-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 8,60 6,10 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 8,00 5,80 øre/kWh
Energiledd sommer 7,00 5,60 øre/kWh

 

INNMATING

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,35 1,35 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

 

Last ned prisliste på pdf her.

Forbruk under 100 000 kWh/år - priser fra 1. oktober 2021

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under 100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh.

Priser fra 1.10.2021:

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning – Smart nettleie
Kapasitetsledd, trinn 1 1 300 1 625 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 2 1600 2000 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 3 2000 2500 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 4 2400 3000 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 19,30 44,99 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -9,6 -12,0 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 17,80 43,11 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -9,6 -12,0 øre/kWh
Husholdning uten Smart nettleie
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 19,30 44,99 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 17,80 43,11 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastledd 2 100 2 625 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 18,30 43,74 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 16,80 41,86 øre/kWh
Byggestrøm
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 19,30 44,99 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 17,80 43,11 øre/kWh
Hytter
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd 19,30 44,99 øre/kWh
Tariff for ikke fjernavleste målere
Husholdning 1 500 1 875 kr/år
Hytter 1 500 1 875 kr/år

 

Last ned prisliste på pdf her.

 

Forbruk over 100 000 kWh priser fra 1. april 2021

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 100 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter 2 ganger årlig (hvert halvår), som sjekker forbruket  og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastledd eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

PRIORITERT TILKNYTNING FORBRUK OVER 100 000 KWH/ÅR fra 1.april

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastledd (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 900
75
768
64
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW vinter 684
57
600
50
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 6,10 3,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 5,50 3,30 øre/kWh
Effektledd sommer 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer 108
9
60
5
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd sommer 4,50 3,10 øre/kWh

 

Fba = forbruksavgift 16,69 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %. På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

FLEKSIBELT FORBRUK

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Momentan (fjernutkobling)
Fastledd
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 6,10 3,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 5,50 3,30 øre/kWh
Energiledd sommer 4,50 3,10 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 6,10 3,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 5,50 3,30 øre/kWh
Energiledd sommer 4,50 3,10 øre/kWh
2-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 6,10 3,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 5,50 3,30 øre/kWh
Energiledd sommer 4,50 3,10 øre/kWh
12-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 6,10 3,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 5,50 3,30 øre/kWh
Energiledd sommer 4,50 3,10 øre/kWh

 

INNMATING

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,35 1,35 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

 

Last ned prisliste på pdf her.

Forbruk under 100 000 kWh/år. Prioritert tilknytning - priser fra 1. april 2021

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under
100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh.

Priser fra 1.4.2021:

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning – Smart nettleie
Kapasitetsledd, trinn 1 1 300 1 625 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 2 1600 2000 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 3 2000 2500 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 4 2400 3000 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 16,80 41,86 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -9,6 -12,0 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 15,30 39,99 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -9,6 -12,0 øre/kWh
Husholdning uten Smart nettleie
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 16,80 41,86 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 15,30 39,99 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastledd 2 100 2 625 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 15,80 40,61 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 14,30 38,74 øre/kWh
Byggestrøm
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 16,80 41,86 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 15,30 39,99 øre/kWh
Hytter
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd 16,80 41,86 øre/kWh

 

 

Forbruk under 100 000 kWh/år. Prioritert tilknytning - priser 2021

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under
100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh.

Priser fra 1.1. – 1.4.2021, inkl. gjeldende offentlige avgifter

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning – Smart nettleie
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 20,10 45,99 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 (nov-mars) -9,6 -12,0 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 18,30 43,74 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 (april-okt) – 2 – 2,5 øre/kWh
Husholdning – ordinær nettleie
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 20,10 45,99 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 18,30 43,74 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastledd 2 100 2 625 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 19,10 44,74 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 17,30 42,49 øre/kWh
Byggestrøm
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 20,10 45,99 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 18,30 43,74 øre/kWh
Hytter
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd 20,10 45,99 øre/kWh

Last ned prisliste på pdf her.

Forbruk over 100 000 kWh 2021

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 100 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter 2 ganger årlig (hvert halvår), som sjekker forbruket  og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastbeløp eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

PRIORITERT TILKNYTNING FORBRUK OVER 100 000 KWH/ÅR

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 900
75
768
64
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW vinter 684
57
600
50
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 4,50 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,20 øre/kWh
Effektledd sommer 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer 108
9
60
5
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd sommer 5,90 4,00 øre/kWh

 

Fba = forbruksavgift 16,69 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %. På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

FLEKSIBELT FORBRUK

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Momentan (fjernutkobling)
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
2-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
12-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh

 

INNMATING

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,35 1,35 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

 

Last ned prisliste på pdf her.

 

Forbruk over 100 000 kWh 2020

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 100 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastbeløp eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

PRIORITERT TILKNYTNING FORBRUK OVER 100 000 KWH/ÅR

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800 5 800 kr/år
Effektledd < 300 kW vinter 1 044
87
888
74
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW vinter 804
67
708
59
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 4,50 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,20 øre/kWh
Effektledd < 300 kW sommer 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer 108
9
60
5
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd sommer 5,90 4,00 øre/kWh

Fba = forbruksavgift 16,13 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %. På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

FLEKSIBELT FORBRUK

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Momentan (fjernutkobling)
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
2-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
12-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh

 

INNMATING

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,21 1,21 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

Last ned prisliste på pdf her.

 

Forbruk under 100 000 kWh/år. Prioritert tilknytning - priser 2020

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under
100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh. Til informasjon har vi gjort om vinterhalvåret på forbruk under 100 000 kWh, vinteren er blitt lik den vi hele tiden har hatt på forbruk over 100 000 kWh, dvs. at vinteren gjelder fra 01.10 – 31.03.

Priser fra 1.1.2020:

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks. mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning /Byggestrøm
Fastbeløp 1 000 1 250 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 23,63 49,70 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 (nov-mars)
Gjelder fra 1/3-20
-11,2 -14,0 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 21,83 47,45 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastbeløp 1 800 2 250 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 22,63 48,45 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 20,83 46,20 øre/kWh
Hytter
Fastbeløp 1 000 1 250 kr/år
Energiledd vinter 23,63 49,70 øre/kWh

 

 

Priseksempler husholdning

10 000 kWh 20 000 kWh 30 000 kWh
Fastbeløp 1 250 kr 1 250 kr 1 250 kr
Energi (73/27*) 4 909 kr 9 819 kr 14 728 kr
Sum 6 159 kr 11 069 kr 15 978 kr
Øre/kWh 61,59 55,34 53,26

 

Priseeksemplet viser kostnader for husholdningskunde ved forskjellig forbruk. Prisene er oppgitt inklusive avgifter.

*) Forbruket er antatt å være 73 % vinter og 27 % sommer.

Last ned prisliste på pdf her.

Forbruk over 100 000 kWh 2019

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 100 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastbeløp eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

PRIORITERT TILKNYTNING FORBRUK OVER 100 000 KWH/ÅR

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800 5 800 kr/år
Effektledd < 300 kW vinter 1 044
87
888
74
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW vinter 804
67
708
59
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 4,50 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,20 øre/kWh
Effektledd < 300 kW sommer 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer 108
9
60
5
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd sommer 5,90 4,00 øre/kWh

Fba = forbruksavgift 15,83 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %. På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

FLEKSIBELT FORBRUK

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Momentan (fjernutkobling)
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
2-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
12-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh

 

INNMATING

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,34 1,34 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

Last ned prisliste på pdf her.

 

Forbruk under 100 000 kWh/år. Prioritert tilknytning - priser 2019

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under
100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh. Til informasjon har vi gjort om vinterhalvåret på forbruk under 100 000 kWh, vinteren er blitt lik den vi hele tiden har hatt på forbruk over 100 000 kWh, dvs. at vinteren gjelder fra 01.10 – 31.03.

Priser fra 1.1.2019:

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks. mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning /Byggestrøm
Fastbeløp 1 000 1 250 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 23,63 49,33 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 21,83 47,08 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastbeløp 1 800 2 250 kr/år
Energiledd vinter (nov – apr) 22,63 48,08 øre/kWh
Energiledd sommer (mai – okt) 20,83 45,83 øre/kWh
Hytter
Fastbeløp 1 000 1 250 kr/år
Energiledd vinter 23,63 49,33 øre/kWh

 

 

Priseksempler husholdning

10 000 kWh 20 000 kWh 30 000 kWh
Fastbeløp 1 250 kr 1 250 kr 1 250 kr
Energi (73/27*) 4 872 kr 9 744 kr 14 615 kr
Sum 6 122 kr 10 994 kr 15 865 kr
Øre/kWh 61,22 54,97 52,88

 

Priseeksemplet viser kostnader for husholdningskunde ved forskjellig forbruk. Prisene er oppgitt inklusive avgifter.

*) Forbruket er antatt å være 73 % vinter og 27 % sommer.

Last ned prisliste på pdf her.

Gebyrer og avgifter

Glitre Energi Nett tar betalt for noen av de variable oppgavene vi utfører i forbindelse med et kundeforhold. I tillegg pålegger staten nettselskapene å kreve inn ulike avgifter. Glitre Energi Nett følger statens satser for gebyrer og prisene kan derfor endres i løpet av året. Det samme gjelder de offentlige avgiftene.

Gebyr Eks.mva. Inkl.mva.
Purregebyr 35 kr 35 kr
Gebyr for deaktivering av elmåler-kommunikasjonsmodul 1 120 kr 1 400 kr
Fremmøtegebyr 560 kr 700 kr
Åpningsgebyr m/fremmøte, dag 08:00-14:30 1 600 kr 2 000 kr
Åpningsgebyr m/fremmøte, kveld 14:30-22:00 2 400 kr 3 000 kr
Åpning av anlegg med relè for fjernstenging 960 kr 1 200 kr
Åpning av anlegg pga manglende kunde 480 kr 600 kr
Offentlige avgifter
Forbruksavgift
Forbruksavgift redusert sats
16,69 øre/kWh
0,546 øre/kWh
20,86 øre/kWh
0,683 øre/kWh
 Avgift til Energifondet:
– Husholdning
– Næring
1,00 øre/kWh
800 kr/år
1,25 øre/kWh
1 000 kr/år
 Merverdiavgift 25 % 25 %
Målerkontroll
Kontroll av måler 2 400 kr 3 000 kr
 Ekstra tjenster
 Reskontrooversikt (*) 40 kr 40 kr
 Kopi av faktura (*) 40 kr 40 kr
Betalingsutsettelse (**) 50 kr 50 kr

( * ) Tjenesten er gratis via Min side
( ** ) Tjenesten er gratis via Min side (rente påløper, rentesats er lik som forsinkelsesrente)

Avlesningsgebyr for kunder med ikke-fjernavlest strømmåler er forskriftssatt til 1 875 kr. i året.

Olje- og energidepartementet (OED) vedtok i januar endringer som omhandler avlesningsgebyret for alle kunder uten aktiv kommunikasjonsmodul på strømmåler.

Fra og med 01.02.21 er det årlige avlesningsgebyret satt til 1 875 kr og fordeles på en 12 måneders periode på faktura.


Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier

Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1 500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år.


Glitre Energi Nett er fortsatt pliktige til å levere en høy kvalitet på målerverdier til Elhub. Vi vil utføre kontrollavlesning dersom vi mener det er en nødvendighet, og det vil følgelig ikke medføre en merkostnad for deg som kunde.

Forbruksavgift for elektrisk kraft

Glitre Energi Nett har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Skattedirektoratet.

Reglene for forbruksavgift i korte trekk:

  • Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgift, se  tabell ovenfor for avgiftssats
  • Bedrifter med næringskode innenfor 5 – 33 og 38.320, 88.993, 88.994 (SN2007) betaler redusert avgift. For ytterligere detaljer se mer informasjon her
  • Redusert avgift gjelder bare for forbruk i selve produksjonsprosessen
  • I noen særtilfeller gis det fritak fra forbruksavgift, dette er nærmere forklart i Skatteetatens rundskriv
  • Alt forbruk som ikke brukes i produksjonsprosessen regnes som brukt til administrasjon
  • Forbruk til administrasjonsbygg skal belastes med full forbruksavgift
  • Når flere typer virksomhet ligger bak samme måler skal det foretas en fordeling på de ulike avgiftssatsene
  • Kunden må på et eget skjema dokumentere retten til redusert avgift eller avgiftsfritak
  • Bedriftene er selv ansvarlig overfor Skattedirektoratet for å betale korrekt avgiftssats

Skattedirektoratet har besluttet at all dokumentasjon skal fornyes årlig
jfr § 3-12-9 Dokumentasjon for rett til redusert sats.

Dette betyr at bedrifter med fritak eller redusert avgift årlig må sende inn ny dokumentasjon, selv om det ikke er endringer som har betydning for vurdering av avgiftsgrunnlaget. I tillegg må bedriftene melde endringer som skjer i løpet av året. Glitre Energi vil i forkant av nytt år sende en skriftlig påminnelse om dette. Vi anbefaler da at bedriftene også kontrollerer at de er registrert hos oss med korrekt navn, foretaksnummer og næringskode.

 

Skjema for å dokumentere retten til redusert avgift finner du her.