Leveringsplikt

Alle nettselskaper i Norge er pålagt sikre kundene sine strøm ved flytting eller dersom de ikke har mulighet til å tegne seg en strømavtale. Har du ikke mulighet til å tegne deg en strømavtale blir du satt på leveringsplikt hos din lokale netteier.

I utgangspunktet skal alle ha en strømavtale hos et strømselskap. Dersom det av en eller annen grunn ikke er mulig, vil man bli satt på leveringsplikt hos det lokale nettselskapet sitt.  

Leveringsplikt fra Glitre Energi Nett er kun ment som en midlertidig ordning og er dyrere enn strøm kjøpt fra en ordinær strømleverandør! 

 

Gjeldende pris på strøm på leveringsplikt hos Glitre Energi Nett: 

  • Fra 0 – 6 uker til samme kunde/anlegg:
    Spotpris fra kraftbørsen + 5 øre/kWh 
  • Utover 6 uker: Spotpris fra kraftbørsen + 15 øre/kWh + Elsertifikatavgift 

(alle priser ekskl. mva). Vanlig nettleie kommer i tillegg. 

  

Se oversikt over kraftleverandører i Glitre Energi Nett sitt område her. 

Vi har ikke oversikt over leverandørenes priser, men disse kan du finne hos www.strømpris.no, eller ved å kontakte leverandørene direkte. 

Du må selv bestille kraft hos den leverandøren du velger å benytte. 

Skriv fra NVE til alle kunder på leveringsplikt finner du her.