Leveringsplikt

Alle nettselskaper i Norge er pålagt sikre kundene sine strøm ved flytting eller dersom de ikke har mulighet til å tegne seg en strømavtale. Har du ikke mulighet til å tegne deg en strømavtale blir du satt på leveringsplikt hos din lokale netteier.

I utgangspunktet skal alle ha en strømavtale hos et strømselskap. Dersom det av en eller annen grunn ikke er mulig, vil man bli satt på leveringsplikt hos det lokale nettselskapet sitt.  

Leveringsplikt fra Glitre Energi Nett er kun ment som en midlertidig ordning og er dyrere enn strøm kjøpt fra en ordinær strømleverandør! 

I perioden 1.12.22 – 1.7.23 har myndighetene bestemt å redusere påslaget på leveringsplikt utover 6 uker fra 15 øre/kWh til 5 øre/kWh.

 

Gjeldende pris på strøm på leveringsplikt hos Glitre Energi Nett: 

Leveringsplikt Påslag (inkl. elsertifikat og mva) Påslag (ekskl. mva)
Første 6 uker 6,25 øre/kWh 5,00 øre/kWh
Utover 6 uker
Fra 01.12.22 til 30.06.23
6,25 øre/kWh 5,00 øre/kWh
Utover 6 uker
Fra 01.07.23
12,50 øre/kWh 10,00 øre/kWh

Spotpris og nettleie kommer i tillegg.

 

Les mer om elsertifikater på NVE sine nettsider her.

Se oversikt over strømleverandører i Glitre Energi Nett sitt område her. 

Vi har ikke oversikt over leverandørenes priser, men disse kan du finne hos www.strømpris.no, eller ved å kontakte leverandørene direkte. 

Du må selv bestille strøm hos den leverandøren du velger å benytte. 

Les hva NVE skriver om leveringsplikt på sine nettsider her.