Nettleie

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet, og få levert strømmen fra stedet den produseres og hjem til deg.
Nettleien du betaler skal sikre stabil og sikker strømforsyning.

Kunde 6

Alle nettselskap i Norge har monopol i hver av sine geografiske områder, og vi i Glitre Energi Nett ser på det som et ekstraordinært ansvar å drive mest mulig effektivt for kundene våre. Vi jobber hardt for å kunne levere strømmen sikkert hjem til deg til lavest mulig pris. Glitre Energi Nett har blant de laveste nettleiene i Viken.

Strøm er stadig viktigere i hverdagen vår og vi forventer å ha det hvert sekund, 24 timer i døgnet, hele året, både hjemme og på jobb. Nettleien du betaler skal sikre stabil og sikker strømforsyning. Den dekker de kostnadene nettselskapene og Statnett har ved å bygge, drifte og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner rundt deg.

Prising av nettleie

Det aller meste av Glitre Energi Nett sine inntekter går til å overvåke og vedlikeholde strømnettet. Resten går i all hovedsak til å bygge nytt nett for å kunne knytte til nye kunder, samt å tilpasse forbruket til eksisterende kunder.

Faktisk bare halvparten av det du betaler i nettleie går til nettselskapet ditt. Den andre halvparten går til staten i form av Enova-avgift, forbruksavgift og moms.

Delt opp i tre deler

Vi kan si det sånn at nettleieprisen er delt opp i tre; et fastledd, et energiledd og offentlige avgifter.  

Fastledd er det du betaler for å være knyttet til strømnettet, og det betaler du uavhengig av hvor mye strøm du bruker.  

Energileddet beregnes ut ifra hvor mange kWh vi har fraktet hjem til deg gjennom strømnettet vårt. Energileddet i nettleieprisen er ikke konkurransebasert slik som strømprisene og vil derfor ikke variere gjennom året.  

De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet og er bortimot halvparten av nettleieprisen. Dette er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre.  

Strengt regulert

Alle nettselskap i Norge er strengt regulert av staten, og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sørger for at nettselskapene ikke tar høyere betalt enn det de har lov til.  

Men, nettleieprisene varierer fra nettselskap til nettselskap, og vi i Glitre Energi Nett er stolte av å kunne si at vi har blant de laveste nettleiene i landet. Her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Viken, og her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Innlandet.

Trenger du ytterligere detaljer på prisene for transport av strøm til kunder i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Lunner, Jevnaker og Finse finner du det her.

Nettleie 5

Fakturaen din

Mangler du kontonummer for å betale nettleien? Synes du fakturaen din er vanskelig å forstå, eller kanskje du ikke har mottatt nettleiefaktura fra oss i det hele tatt? Da anbefaler vi deg å klikke deg inn her hvor du vil finne svar på det meste rundt fakturaen din.

Nettleie2 1

Strømselskap og nettselskap forveksles ofte.

Strømselskaper og nettselskaper jobber med to forskjellige ting, men er likevel avhengige av hverandre.

Forsiden 3

Leveringsplikt

Alle nettselskaper i Norge er pålagt sikre kundene sine strøm ved flytting eller dersom de ikke har mulighet til å tegne seg en strømavtale. Da blir man satt på det som heter Leveringspliktig strømavtale.