Nettleie

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet, og få levert strømmen fra stedet den produseres og hjem til deg. Nettleien du betaler skal sikre stabil og sikker strømforsyning og er med på å dekke blant annet vedlikeholdet av strømnettet der du bor.

Strømnett i natur

Alle nettselskap i Norge har monopol i hver av sine geografiske områder, og vi i Glitre Energi Nett ser på det som et ekstraordinært ansvar å drive mest mulig effektivt for kundene våre. Vi jobber hardt for å kunne levere strømmen sikkert hjem til deg til lavest mulig pris. Glitre Energi Nett har blant de laveste nettleiene i Viken.

Strøm er stadig viktigere i hverdagen vår og vi forventer å ha det hvert sekund, 24 timer i døgnet, hele året, både hjemme og på jobb. Nettleien du betaler skal sikre stabil og sikker strømforsyning. Den dekker de kostnadene nettselskapene og Statnett har ved å bygge, drifte og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner rundt deg.

Prising av nettleie

Det aller meste av Glitre Energi Nett sine inntekter går til å overvåke og vedlikeholde strømnettet. Resten går i all hovedsak til å bygge nytt nett for å kunne knytte til nye kunder, samt å tilpasse forbruket til eksisterende kunder.

Faktisk bare halvparten av det du betaler i nettleie går til nettselskapet ditt. Den andre halvparten går til staten i form av Enova-avgift, forbruksavgift og moms.

 

Alt om nettleiepriser finner du her

 

Strengt regulert

Alle nettselskap i Norge er strengt regulert av staten, og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sørger for at nettselskapene ikke tar høyere betalt enn det de har lov til.  

Men, nettleieprisene varierer fra nettselskap til nettselskap, og vi i Glitre Energi Nett er stolte av å kunne si at vi har blant de laveste nettleiene i landet.
Her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Viken
Her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Innlandet

To personer med ark og hver sin pc

Fakturaen din

Mangler du kontonummer for å betale nettleien? Synes du fakturaen din er vanskelig å forstå, eller kanskje du ikke har mottatt nettleiefaktura fra oss i det hele tatt? Da anbefaler vi deg å klikke deg inn her hvor du vil finne svar på det meste rundt fakturaen din.

Montør smiler til kamera

Strømselskap og nettselskap forveksles ofte

Strømselskaper og nettselskaper jobber med to forskjellige ting, men er likevel avhengige av hverandre. Strømselskaper er konkurransebasert, mens nettselskap har monopol i sine områder.

Smilende montør med armene i kryss

Leveringsplikt

Alle nettselskaper i Norge er pålagt sikre kundene sine strøm ved flytting eller dersom de ikke har mulighet til å tegne seg en strømavtale. Da blir man satt på det som heter Leveringspliktig strømavtale.

Ungt par bærer flytteesker

Er du på flyttefot?

Da er det et par småting du bør huske på i alt flyttekaoset.

Som blant annet så er det strømleverandøren din som skal behandle oppsigelse og bestilling av strøm.

Strømleverandøren din informerer netteier for deg.

Spørsmål og svar om nettleie

Hva er økte overføringskostnader? +

Som en del av nettdriften, påløper det kostnader for nettselskapene i form av overføringstap i nettet, eller nettap. Dette innebærer at noe strøm går tapt mellom innmatingspunktet hos strømprodusenten og uttakspunktet hos forbrukeren på grunn av motstand i ledningene. Nettselskapene må kjøpe kraft for å dekke dette overføringstapet, og denne kostnaden inngår i beregningsgrunnlaget for inntektsrammen. Prisen på kraft er høy, dermed øker kostnadene for nettselskapene.
(kilde:NVE)

Hva er nettleie? +

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Hva går nettleien til? +

Det aller meste av Glitre Energi Nett sine inntekter går til å overvåke og vedlikeholde strømnettet. Resten går i all hovedsak til å bygge nytt nett for å kunne knytte til nye kunder.

Hva er prisen for nettleie? +

Her finner du prisen på nettleie - transport av strøm til kunder i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse.

Må jeg ha nettleie? +

Skal du bruke strøm må du inngå en avtale om nettleie – les mer om vilkår.

Jeg skal bestille/avbestille nettleie - hva gjør jeg da? +

Skal du flytte, må du nå ta kontakt med strømleverandøren din. Det er strømleverandøren din som skal utføre alle oppgaver knyttet til strøm- og nettleieavtale, og eventuelle spørsmål du har til faktura og forbruk.

Hvor mye av nettleien går til nettselskapet? +

Bare litt over halvparten av det du betaler i nettleie går til nettselskapet. Av den totale regningen går 45,6 % til staten i form av Enova-avgift, forbruksavgift og moms.

Hva er leveringsplikt? +

Alle som skal ha strøm må velge en kraftleverandør. Hvis ikke du har valgt en kraftleverandør vil Glitre Energi Nett levere strøm for deg, denne strømmen kalles leveringsplikt.
Les mer om leveringspliktig kraft her

Jeg har ikke valgt strømleverandør - hva skjer da? +

Da må Glitre Energi Nett levere strøm til deg. Siden dette kun er ment som en midlertidig ordning er det mye dyrere enn strøm fra ordinær kraftleverandør!
Du kan velge deg en strømleverandør ved å gå til www.strompris.no