For deg med manuell strømmåler

Alle kunder i vårt forsyningsområde skal ha installert en Aidon strømmåler hos seg. Dersom du føler ubehag eller av andre grunner ikke ønsker kommunikasjonsmodulen installert i din Aidon strømmåler din hjelper vi deg gjerne. Da vil den fungere akkurat som en manuell måler. 

Glitre Energi Nett er pålagt av myndighetene å bytte alle strømmålerne i vårt forsyningsområde. De som ikke har byttet enda, eller har sendt inn legeerklæring blir fakturert med Tariff for kunder med ikke-fjernavlest strømmåler som er forskriftssatt fra 01.02.21. Da vil den fungere på samme måte som en manuell måler. Dersom du bytter til smartmåler får du muligheten til å bli plusskunde, du trenger ikke å foreta deg måleravlesning den 1. hver måned og du trenger heller ikke å lese av strømmen dagen du flytter inn/ut.

Ønsker du å bytte til smartmåler?  

Kontakt vårt booking senter for å avtale tid for gratis målerbytte.
Fra datoen måleren er byttet stopper faktureringen av tariffen. 

Tlf: 953 00 101 (man-fre kl. 08.00 til 15.00)

E-post: AMSordre@nettpartner.no 

Måleravlesning

Dersom du har manuell måler installert hjemme hos deg må du sende inn måleravlesning til oss den 1. hver måned slik at du ikke blir fakturert med et beregnet forbruk. Du leverer målerstand svært enkelt.  

Registreringsalternativer for måleravlesning

Det er to måter å lese av manuelt på:

1. E-post: 

Logg deg inn på Min side

2. SMS:

Send SMS med «GENM målerstand» til telefonnummer 41716419. Dersom du har flere målere må du svare slik i meldingen: «GENM målepunktID målerstand» til 41716419. MålepunktID finner du på fakturaen din.

Ved SMS mottar du varsling og svarer på SMS (varslingen fra oss er gratis, du betaler normal pris for meldingen du sender til oss). For å motta varsling på e-post eller SMS må du velge varslingsmetode under «kundeprofil» og «Avtaler om varsling» på Min side.

NB: Husk å registrere deg med kundenummer og målepunktID første gang du logger inn. Dette finner du på siste faktura.

Tariff for kunder med ikke-fjernavlest strømmåler

Alle kunder i vårt forsyningsområde blir fakturert med en egen tariff for å ikke ha kommunikasjonsmodul i strømmåleren, eller ikke har fått den nye strømmåleren installert. Tariffen er nå forskriftssatt av Olje- og energidepartementet (OED) og man kan dermed ikke klage på tariffen.  

 

Fra og med 01.02.21 er den årlige tariffen satt til 1 875 kr som fordeles på en 12 måneders periode på faktura. 
Forskriftssatt tariff, 1 500 kr. eksl. mva, 1 875 kr. Inkl. mva 

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
§ 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier

Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1 500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år.

Ønsker du å klage på Tariffen for kunder med ikke-fjernavlest strømmåler?

Siden tariffen er forskriftssatt kan du ikke klage til nettselskapet ditt og vi må derfor henvise deg til RME.

Lever klagen din elektronisk til RME.  

Send klagen din med posten hit:  

NVE Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
Postboks 5091 Majorstua 
0301 OSLO  

Henvisninger til NVE og Statens Strålevern

Statens strålevern avviser at de nye strømmålerne er farlige, og har slått fast at strålingen fra de nye smartmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik måler i hjemmet. Les mer om hva Statens Strålevern sier her. 

 

Målerne kommuniserer i et såkalt RF-Mesh-nett i henhold til Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) 

Fribruksforskriften kan du lese her.


Måleren kommuniserer jevnlig gjennom hele døgnet innenfor Fribruksforskriftens restriksjoner. 

Stråling fra Meshnet (radio): ca. 0,2 % av høyest tillatt effekt 

Strålingen fra antennen er kun aktiv i ca. 1 min. pr. time 

Se mer informasjon fra leverandøren Aidon her. 

 

Vi anbefaler deg å lese hva NVE sier om de smarte strømmålerne her