Historiske nettleiepriser

Her finner du tidligere nettleiepriser 3 år tilbake i tid.

I tillegg finner du tidligere nettleiepriser for inneværende år.

Historiske nettleiepriser

2023 +

I 2023 har vi foreløpig hatt en prisendring som følge av forbruksavgiften.

Prisliste for forbruk under 100 000 kWh/år

Nettleiepriser fra 1. januar 2023 – privatkunder

Nettleiepriser fra 1. januar 2023 – mindre bedriftskunder

2021 +

I 2021 hadde vi prisendring to ganger i løpet av året.
Vi endret priser 1. april og 1. oktober.

Prisliste for forbruk under 100 000 kWh/år

Nettleiepriser fra 1. januar 2021

Nettleiepriser fra 1. april 2021

Nettleiepriser fra 1. oktober 2021

 

Prisliste for forbruk over 100 000 kWh/år

Nettleiepriser fra 1. januar 2021

Nettleiepriser fra 1. april 2021

Nettleiepriser fra 1. oktober 2021

2020 +

I 2020 hadde vi ingen prisendring i løpet av året.

Prisliste for forbruk under 100 000 kWh/år

Nettleiepriser fra 1. januar 2020

 

Prisliste for forbruk over 100 000 kWh/år

Nettleiepriser fra 1. januar 2020

2019 +

I 2019 hadde vi ingen prisendringer i løpet av året. 

Prisliste for forbruk under 100 000 kWh/år

Nettleiepriser fra 1. januar 2019

 

Prisliste for forbruk over 100 000 kWh/år

Nettleiepriser fra 1. januar 2019