Plusskunde

Du som har installert smartmåler hjemme hos deg kan bli plusskunde. Men hva er det? 

Når du har installert solceller hjemme hos deg vil du kunne bli plusskunde hos oss ved avtale. Ved å være plusskunde kan du selge overskuddstrømmen din til strømleverandøren din, i tillegg vil du få betalt av Glitre Energi Nett fordi du bidrar til å redusere nettapet i strømnettet.

Hvordan gå frem for å installere solceller og bli plusskunde?

For å bli plusskunde hos oss må du først og fremst kontakte en godkjent el-installatør som setter i gang en prosess for å få solceller montert på eiendommen din – ofte på hustaket. Installatøren din melder inn arbeidet til oss og Glitre Energi Nett sender tilbake en plusskunde-avtale som sier litt om de tekniske forholdene og hvilke krav vi har til anlegget. Når installatøren din er ferdig med arbeidet og sender melding til oss om dette, starter vi avregning og sender beskjed til deg og din strømleverandør om dette.

Hvordan selge overskuddsstrømmen?

Mengden strøm du som plusskunde produserer og forbruker selv vil variere fra måned til måned. I de tilfeller du produserer mer strøm enn du bruker kan du selge denne overskuddsstrømmen ved å sende det tilbake på strømnettet vårt. Dette vil du få betalt for av din strømleverandør, men da må du ha inngått en avtale med de om det først. Oversikt over strømleverandører finner du her.

I tillegg til avtalen du lager med strømleverandøren din vil du få betalt av Glitre Energi Nett fordi du bidrar til å redusere nettapet i strømnettet.

 

Priser fra 1. januar 2023

Priser for innmating ekskl. mva
Fastbeløp 0,00 kr/mnd
Innmatingsavgift 1,36 øre/kWh
Produksjon/innmating -3,20 øre/kWh

 

Alt om nettleiepriser finner du her

Støtte fra Enova

Visste du kan få inntil 47 500 kr i støtte fra Enova når du begynner å produsere din egen strøm?

Les mer på Enova her

 

Hvorfor solenergi?

Solen er en miljø- og klimavennlig energikilde, men også gratis. Den har et stort potensiale til å bli en av de viktigste fornybare energikildene i fremtiden, og vi opplever allerede en stor vekst i plusskunder i vårt forsyningsområde. Solceller slipper ikke ut CO2 i løpet av driftsårene er anses derfor som en bærekraftig energikilde. Solcellene kan produsere strøm i minst 30 år med en garantitid på minst 25 år. I tillegg er det noen av de største solcelleprodusentene som jobber for å resirkulere solcellepaneler.

Norske solforhold

Områdene med høyest solinnstråling finner man på Sør- og Østlandet. Faktisk på like høyt nivå som Tyskland som allerede produserer mye strøm med ulike solenergisystemer.

Solinnstrålingen her i Norge varierer mye i løpet av året og vi opplever den høyeste innstrålingen fra mai til juli. Den laveste innstrålingen er i desember og januar. Heldigvis for Norge så trives solceller i kaldt vær, da de er mest effektive. Produksjonen av solenergi kan derfor være høy og effektiv på en kald og fin dag i mars.

Men, solinnstrålingen i Norge er ikke så godt kartlagt (enda), og det er noen usikkerheter i de ulike verktøyene – det er derfor anbefalt å gjør grundige undersøkelser når du er i planleggingsfasen av installasjonen av solceller.

Norsk Solenergiforening har noen råd til deg som vurderer å kjøpe solceller

 1. Undersøk strøm og varmebehov
  • Hvor mye varme og strøm bruker du de ulike månedene i året?
 2. Undersøk tilgjengelige arealer
  • Hvor store arealer har du, og i hvilke himmelretning og vinkel? Er det skygge?
 3. Få tilbud fra flere leverandører
  • Kontakt flere leverandører for å få tilbud.
  • Når du leser om en av bedrift på finnsolenergi.no er det en lenke til purehelp.no der du kan finne mer informasjon om bedriften og dens økonomi.
 4. Spør om produktets kvalitet, teknisk levetid, garanti og referanseanlegg
  • Få referanser fra leverandørene.
  • Undersøk garantitid og kvaliteten til produktet. Enkelte produkter er sertifiserte.
 5. Søk finansiering
  • Undersøk støttemuligheter hos Enova og i kommunen. Vær oppmerksom på at Enovas støtteordninger ofte ikke kan kombineres med andre støtteordninger.