Plusskunde

Du som har installert smart strømmåler hjemme hos deg kan bli plusskunde. Men hva er det? 

Hus med solcellepanel på taket

Hva er en plusskunde?

Dersom du har solcellepanel hjemme hos deg er du plusskunde. Da er du en nettkunde av oss som både bruker og produserer strøm. Dersom solcelleanlegget klarer å produsere mer enn det du selv klarer å bruke, kan denne energien leveres ut på nettet til Glitre Energi Nett.

Avtale med strømleverandør

For at du skal få betalt for overskuddsstrømmen må du gjøre en avtale med et strømselskap som tilbyr avtaler for plusskunder. Ingen nettselskaper i Norge har ihht. regelverket til NVE anledning til kjøp/salg av strøm.

 

Godkjent installatør

De kundene som ønsker å montere solceller og bli plusskunder, må først kontakte en autorisert elektroinstallatør som kan melde dette arbeidet inn til Glitre Energi Nett. Kunden vil da få tilsendt en egen nettleiekontrakt som regulerer avtaleforholdet og de tekniske kravene som stilles til solcelleanlegget.

Du kan lese mer om plusskundeordningen på hjemmesidene til NVE.