Oppussing?

Når du skal pusse opp hjemme hender det at du må ta tak i noe av det elektriske også. Da er det viktig å vite hva du kan gjøre selv og hva du ikke kan gjøre selv.

Oppussing koster

Det å pusse opp kan koste mange kroner, og arbeid på det elektriske i huset ditt er med på å dra opp sluttsummen. Heldigvis er det noe småtterier du kan gjøre helt selv. Er du usikker på hvordan det gjøres? La en autorisert elektriker ta seg av arbeidet slik at det ikke fører til større problemer senere.

DSB har satt opp en liste over hvilket elektrisk arbeid du kan gjøre selv.

  • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
  • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
  • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
  • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
  • Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.

*Støpsel er det som sitter på den bevegelige ledningen til det elektriske apparatet ditt, mens stikkontakt er det som sitter på veggen som støpsel settes inn i.

 

Alt annet av større elektrisk arbeid skal gjøres av fagfolk. Husk å få samsvarserklæring, dokumentasjon på hva som er gjort og sørg for at de er autorisert fagfolk. Er du usikker på om du er i kontakt med en autorisert elektriker? Søk det opp i Elvirksomhetsregisteret for å være på den sikre siden.

 

DSB nevner også at varmekabler skal legges av faglærte. Grunnen til dette er at du kan få varmegang som så kan føre til brann. Hvis det da ikke er lagt av fagfolk, og det i tillegg mangler dokumentasjon, kan forsikringsselskapet ditt velge å ikke dekke hele feilen.