Skal du grave?

Å grave over strømførende kabler og ledninger er både farlig, kostbart og unødvendig! Alle som skal utføre arbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter. Da sender du enkelt inn en gravemelding til Geomatikk.

Gravemelding

Skal du grave på egen eiendom og er usikker på om det kan være kabler i graveområde må gravemelding registreres på ledningsportalen.no (alternativt på telefon til 915 09 146). Det er den som skal utføre gravearbeid som er ansvarlig for å bestille påvisning før gravearbeid starter

Påvisning er gratis for grunneiere!

Geomatikk gir tilbakemelding om det er kabler i graveområde som må påvises eller gir klarsignal for graving.

  • Skjer det skader på våre anlegg, uten gravemelding eller gjennom uaktsomhet, vil du bli holdt ansvarlig for skader og eventuelle avbruddskostnader (KILE).
  • Dersom skaden skjer på høyspentkabler, som er de kablene som overfører mest energi, kan erstatningsbeløpet bli svært høyt.  Å gjøre skade på høyspentkabler er forbundet med livsfare!

For å illustrere dette: Dersom Drammen ligger mørklagt i en time, tilsvarer dette en avbruddskostnad på ca. fem millioner kroner.