Skal du grave?

Å grave over strømførende kabler og ledninger er både farlig, kostbart og unødvendig! Alle som skal utføre arbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter. Da sender du enkelt inn en gravemelding til Geomatikk.

Gravemelding

Skal du grave må du sende inn gravemelding.
Kabelpåvisning er helt gratis og meldes inn til Geomatikk.

Ring de på 915 09 146 mandag til fredag mellom 07:00 og 16:00.
Registrer gravemelding via kundeportalen til Geomatikk.

  

  • Skjer det skader på våre anlegg, uten gravemelding eller gjennom uaktsomhet, vil du bli holdt ansvarlig for skader og eventuelle avbruddskostnader (KILE).  
  • Dersom skaden skjer på høyspentkabler, som er de kablene som overfører mest energi, kan erstatningsbeløpet bli svært høyt.  Å gjøre skade på høyspentkabler er forbundet med livsfare! 

For å illustrere dette: Dersom Drammen ligger mørklagt i en time, tilsvarer dette en avbruddskostnad på ca. fem millioner kroner. 

 

Mer nyttig informasjon får du på ledningsportalen.no