Byggestrøm

Trenger du strøm i en midlertidig periode trenger du byggestrøm. Da må du ta kontakt med et annet firma enn oss som tilbyr utleie av byggestrømkasser.

Byggestrøm

Byggestrøm er en fellesbetegnelse for midlertidig uttak av strøm i et begrenset tidsrom, f.eks. bygge- og anleggsplasser, juletrebelysning og utearrangementer. 

Et midlertidig uttak eller byggestrøm kjennetegnes ved at den brukes inntil den permanente installasjonen i et bygg er ferdig og/eller at anleggsperioden er avsluttet. Permanent installasjon skal derfor ikke tilkobles via byggestrømskasser. 

Glitre Energi Nett tilbyr ikke utleie av byggestrøm. Vennligst kontakt en av våre godkjente entreprenører for tilbud i din kommune.  

De leier ut byggestrøm med en maks størrelse på 63A-230V og 40A-400V. Ved behov for størrelse over dette, henvises det til en autorisert installatør i området. 

Kostnader for leie, og montering/demontering av byggestrømskasse vil bli fakturert av den aktuelle entreprenøren. Nettleie faktureres av Glitre Energi Nett AS eller gjennom strømleverandør. 

Firmaer som tilbyr byggestrøm

Drammen, Lier og Kongsberg

Nettpartner AS avd. Buskerud.

v/ Bård Lagerqvist Hansen
Epost: bard.lagerqvist.hansen@nettpartner.no
Tlf: 48 11 70 55

v/ Hilde Siewers
Epost: hilde.siewers@nettpartner.no
Tlf: 94 89 24 24

Bestill byggestrøm hos Nettpartner AS avd. Buskerud

Nettservice Drammen AS

v/ Kurt Nilsen
Epost: kurt.nilsen@nettservice.no
Tlf: 99 26 98 68

Bestill byggestrøm hos Nettservice Drammen AS

OneCo

v/ André Vrålid
Epost: ordre@oneco.no
Tlf: 48 21 11 30

Bestill byggestrøm hos OneCo

Gran, Jevnaker og
Lunner

Nettpartner AS avd. Hadeland

v/ Nils Roar Brenna
Epost: nils.roar.brenna@nettpartner.no
Tlf: 90 66 21 31

Bestill byggestrøm hos Nettpartner AS avd. Hadeland

Nettservice Hadeland AS

v/ Knut Skollerud
Epost: knut.skollerud@nettservice.no
Tlf: 99 55 93 03

Bestill byggestrøm hos Nettservice Hadeland AS