Bygge og grave

Skal du knytte deg til strømnettet vårt? Oppgradere ditt elektriske anlegg? Her finner du svar på hvordan du går frem på det meste.

Anleggsbidrag

Nettselskapet vil kreve anleggsbidrag som et engangsbeløp fra deg som kunde eller utbyggeren for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å knytte deg til strømnettet. Anleggsbidrag skal også kreves dersom en kunde/utbygger har et økt effektbehov som medfører investeringer i nettet for nettselskapet. 

Entreprenør måler strøm

Nybygg eller ombygging?

Skal du bygge nytt hus/hytte, eller kanskje du skal gjøre endringer der du bor nå? Da er det viktig at du kontakter oss i god tid før du setter i gang arbeidet. Her skal du finne alt du trenger å vite å dersom dette gjelder deg.

Hus som blir bygget

Skal du rive?

Dersom du skal rive huset ditt eller hytte, eller noe annet som er tilknyttet strømnettet er det viktig at du kontakter oss i god tid før rivingen finner sted. Dette gjelder også dersom du skal rive noe som står i nærheten av strømnettet.

Entreprenør måler strøm

Ønsker du å flytte nett eller knytte deg til strømnettet vårt?

Dersom du må få flyttet et kabelskap på eiendommen din eller du skal knytte deg til strømnettet vårt har vi skjemaer du enkelt kan fylle inn. Vi minner om at det er bestiller som dekker kostnadene for flyttingen.

Forespørsel om flytting av strømnett

Forespørsel om ny strømtilknytning

Montør som jobber ute i snø

Skal du grave?

Å grave av eller skade strømførende kabler og ledninger er både farlig, kostbart og unødvendig! Alle som skal utføre arbeid i bakken er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter.

To Glitre Energi ansatte som ser på ett nettbrett for å planlegge arbeidet sitt

Byggestrøm

Byggestrøm er en fellesbetegnelse for midlertidig uttak av strøm i et begrenset tidsrom, f.eks. bygge- og anleggsplasser, juletrebelysning og utearrangementer. Trenger du strøm i en midlertidig periode trenger du byggestrøm. Da må du ta kontakt med et annet firma enn oss som tilbyr utleie av byggestrømkasser.

Montør som sitter på huk i en nettstasjon

Ansvar

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skade på strømkabler, kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de kostnadene som følger av et strømbrudd. Her kan du lese mer om hvem som har ansvar for hva, og hvordan en eventuell saksbehandling foregår dersom det er oppstått en skade på strømnettet vårt.