Byggestrøm

Byggestrøm er en fellesbetegnelse for midlertidig uttak av strøm i et begrenset tidsrom, f.eks. bygge- og anleggsplasser, juletrebelysning og utearrangementer. Trenger du strøm i en midlertidig periode trenger du byggestrøm. Da må du ta kontakt med et annet firma enn oss som tilbyr utleie av byggestrømkasser.

Byggestrøm er en fellesbetegnelse for midlertidig uttak av strøm i et begrenset tidsrom, f.eks. bygge- og anleggsplasser, juletrebelysning og utearrangementer. 

Et midlertidig uttak eller byggestrøm kjennetegnes ved at den brukes inntil den permanente installasjonen i et bygg er ferdig og/eller at anleggsperioden er avsluttet. Permanent installasjon skal derfor ikke tilkobles via byggestrømskasser. 

Glitre Energi Nett tilbyr ikke utleie av byggestrøm. Vennligst kontakt en av våre godkjente entreprenører for tilbud i din kommune.  

De leier ut byggestrøm med en maks størrelse på 63A-230V og 40A-400V. Ved behov for størrelse over dette, henvises det til en autorisert installatør i området. 

Kostnader for leie, og montering/demontering av byggestrømskasse vil bli fakturert av den aktuelle entreprenøren. Nettleie faktureres av Glitre Energi Nett AS eller gjennom strømleverandør. 

Firmaer som tilbyr byggestrøm

Område Firma/kontaktinformasjon
Lier, Drammen,
og Kongsberg
 
Nettpartner AS avd. Buskerud
v/ Bård Lagerqvist Hansen
Tlf.:48 11 70 55
Epostv/ Hilde Siewers
Tlf.: 94 89 24 24
Epost Bestill byggestrøm her. 
Lier, Drammen,
og Kongsberg 
Nettservice Drammen AS 
v/ Kurt Nilsen 
Tlf.: 99 26 98 68
Epost 

Bestill byggestrøm her. 

 

Lier, Drammen,
og Kongsberg 
OneCo 
v/ André Vrålid
Tlf.: 48 21 11 30
Epost 

Bestill byggestrøm her. 

 

Lunner, Jevnaker og Gran  Nettpartner AS avd. Hadeland
v/ Nils Roar Brenna 
Tlf.: 90 66 21 31
Epost 

Bestill byggestrøm her. 

Lunner, Jevnaker og Gran  Nettservice Hadeland AS 
v/ Knut Skollerud 
Tlf.: 99 55 93 03
Epost 

Bestill byggestrøm her.