Bygge, grave og trefelling

Skal du knytte deg til strømnettet vårt? Oppgradere ditt elektriske anlegg? Ønsker du å felle trær som er i nærheten av strømnettet?
Lurer du på hvordan vi jobber rundt linjerydding?
Alt finner du svar på her. 

Anleggsbidrag

Nettselskapet vil kreve anleggsbidrag som et engangsbeløp fra deg som kunde eller utbyggeren for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å knytte deg til strømnettet. Anleggsbidrag skal også kreves dersom en kunde/utbygger har et økt effektbehov som medfører investeringer i nettet for nettselskapet. 

Kunde 9

Nybygg eller ombygging?

Skal du bygge nytt hus/hytte, eller kanskje du skal gjøre endringer der du bor nå? Da er det viktig at du kontakter oss i god tid før du setter i gang arbeidet. Her skal du finne alt du trenger å vite å dersom dette gjelder deg.

Bygge, grave og trefelling

Skal du rive?

Dersom du skal rive huset ditt eller hytte, eller noe annet som er tilknyttet strømnettet er det viktig at du kontakter oss i god tid før rivingen finner sted. Dette gjelder også dersom du skal rive noe som står i nærheten av strømnettet.

Anleggets type og størrelse påvirker behandlingstiden. 

  • Luft/kabelstikkledning – 30 dager 
  • Større lavspentanlegg/fordelingsskap o.l – 50 dager 
  • Transformatorstasjon (nettstasjon) – 1 år 
Kunde 5

Skal du grave?

Å grave over strømførende kabler og ledninger er både farlig, kostbart og unødvendig! Alle som skal utføre arbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter.

Forsiden 2

Byggestrøm

Byggestrøm er en fellesbetegnelse for midlertidig uttak av strøm i et begrenset tidsrom, f.eks. bygge- og anleggsplasser, juletrebelysning og utearrangementer. Trenger du strøm i en midlertidig periode trenger du byggestrøm. Da må du ta kontakt med et annet firma enn oss som tilbyr utleie av byggestrømkasser.

Bygge, grave og trefelling 1

Linjerydding og trefelling

For å ivareta en stabil og sikkerhetsmessig god strømforsyning er det viktig å ha kontroll på vegetasjon (trær, busker og hekker) ved strømnettet vårt. Dette gjelder både høy- og lavspentnettet. Praksis rundt vegetasjonskontrollen varierer, og det finnes forskjellige forskrifter vi må forholde oss til.

Anleggsbidrag

Ansvar

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skade på strømkabler, kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de kostnadene som følger av et strømbrudd. Her kan du lese mer om hvem som har ansvar for hva, og hvordan en eventuell saksbehandling foregår dersom det er oppstått en skade på strømnettet vårt.