Nettleiepriser

Her finner du nettleiepriser for Glitre Energi Netts husholdningskunder, hyttekunder og byggestrømkunder

Den nasjonale nettleiemodellen skal gi kundene større mulighet til å påvirke nettleien, og bidra til å jevne ut forbruket for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som kunde.

Glitre Energi Netts kunder med et årsforbruk under 100 000 kWh vil ha en nettleiepris bestående av et kapasitetsledd, energiledd og offentlige avgifter.

  • Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned.
  • En døgnmaks er den ene timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig.
  • Energileddet er et beløp per kWh, som beregnes ut ifra hvor mange kWh som er fraktet til deg gjennom strømnettet. I tillegg vil energileddet være redusert mellom kl. 22-06.
  • De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (mva), forbruksavgift (fba) og avgiften til Energifondet (Enovaavgiften), og er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre. 

 

KUNDER MED STRØMMÅLER UTEN KOMMUNIKASJONSMODUL

Kapasitetsleddet for kunder uten kommunikasjonsmodul i strømmåler vil få estimert sitt forbruk over døgnet basert på forventet årsforbruk og normal husholdningsprofil gjennom året. Dette er beregninger som blir gjort i den nasjonale måleverdidatabasen, Elhub. Vi mottar deretter tallene i fra Elhub, med timesoppløsning, og disse går inn i den ordinære avregningen på lik linje med de kundene der vi måler forbruket time for time.

Vi oppfordrer derfor til å sende inn avlesning den 1. hver måned, slik at beregningen Elhub foretar blir mest mulig korrekt for den enkelte kunde.

 

Priser fra 1.7.2022, inkl. gjeldende offentlige avgifter.

Nettleiepriser for:
Alle husholdningskunder
Alle hytter
Byggestrøm
Energiledd Inkl.mva/fba
Energiledd Kl. 06-22 47,25  øre/kWh
Reduksjon energiledd Inkl. mva.
Reduksjon energiledd Kl. 22-06 -12,00 øre/kWh
Kapasitetsledd Inkl.mva.
Kapasitetstrinn 1 0,00 – 1,99 kW 150,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2,00 – 4,99 kW 250,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5,00 – 9,99 kW 410,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10,00 – 14,99 kW 735,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15,00 – 19,99 kW 975,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20,00 – 24,99 kW 1 210,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 7 25,00 – 49,99 kW 1 875,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50,00 – 74,99 kW 2 935,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75,00 – 99,99 kW 3 995,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 100,00 kW – 6 475,00 kr/mnd
Tariff for ikke fjernavleste målere Inkl.mva.
Tariff for ikke fjernavleste målere 1 875,00 kr/år
  • Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned. En døgnmaks er den timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig.
  • Energileddet er et beløp per kWh, som beregnes ut ifra hvor mange kWh som er fraktet til deg gjennom strømnettet.

 

Kapasitetstrappa

Jo mer strøm du bruker på en gang i løpet av en time, jo høyere vil du havne i kapasitetstrappa.

Ny nettleie 4

Kapasitetstrappa illustrerer kun de 5 første kapasitetsleddene ettersom våre beregninger viser at flesteparten av våre kunder vil havne her.

 

For historiske nettleiepriser – klikk her