Nettleiepriser for større næringskunder

Alt du trenger å vite om nettleiepriser for deg som næringskunde med et forventet årsforbruk over 100 000 kWh/år finner du her.

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 120 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Kunder med forbruk over 100 000 kWh blir gjennomgått årlig. Man vil bli flyttet til kapasitetsbasert nettleie dersom man benytter under 100 000 kWh i løpet av 1 år. Vi beregner året fra 1. nov.

Er det behov for endringer utenom dette vil tariffendringer bli gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastledd eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

Prioritert tilknytning med forbruk over 100 000 kWh/år

Priser fra 1. juli 2022

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva Eks.mva
Fastledd 5 000 5 000 kr/år
Energiledd 10,90 8,30 øre/kWh
Effektledd vinter (okt – mars) 1 104
92
960
80
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr – sept) 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Offentlige avgifter Eks.mva Eks.mva
Forbruksavgift (jan – mars) 8,91 8,91 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,41 15,41 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800 800 kr/år

Fleksibelt forbruk

Priser fra 1. juli 2022

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva Eks.mva
Fastledd 5 000 5 000 kr/år
Energiledd 8,90 6,30 øre/kWh
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, januar 65 65 kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, feb og des 0 0 kr/kW/mnd
Momentan (fjernutkobling)
Effektledd vinter (okt – mars) 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
2-timers varslingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
12-timers varslingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Offentlige avgifter Eks.mva Eks.mva
Forbruksavgift (jan – mars) 8,91 8,91 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,41 15,41 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800 800 kr/år

Innmating

Priser fra 1. juli 2022

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva Eks.mva
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,43 1,43 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

 

 

For historiske nettleiepriser – klikk her