Nettleiepriser for større næringskunder

Alt du trenger å vite om nettleiepriser for deg som næringskunde med et forventet årsforbruk over 100 000 kWh/år finner du her.

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 100 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Kunder med forbruk over 100 000 kWh blir gjennomgått årlig.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastledd eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 6 000 kr./365 x 31 = 510,00 kr.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

 

Prioritert tilknytning med forbruk
over 100 000 kWh/år

Forbruk over 100 000 kWh/år
Nettleiepriser fra 1.1.23 til 30.9.23
Lavspent Høyspent
Ekskl.mva/fba Ekskl.mva/fba
Fastledd 6 000,00
500,00
6 000,00
500,00
kr/år
kr/mnd
Energiledd 5,50 4,20 øre/kWh
Effektledd vinter (okt – mars) 1 080,00
90,00
936,00
78,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr – sept) 360,00
30,00
300,00
25,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Offentlige avgifter Ekskl.mva Ekskl.mva
Forbruksavgift (jan – mars) 9,16 9,16 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,84 15,84 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800 800 kr/år

Nye nettleiepriser fra 1.10.23

Forbruk over 100 000 kWh/år
Nettleiepriser fra 1.10.23
Lavspent Høyspent
Ekskl.mva/fba Ekskl.mva/fba
Fastledd 6 000,00
500,00
12 000,00
1 000,00
kr/år
kr/mnd
Energiledd 7,90 6,60 øre/kWh
Effektledd vinter (okt – mars) 1 152,00
96,00
1 008,00
84,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr – sept) 384,00
32,00
336,00
28,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Offentlige avgifter Ekskl.mva Ekskl.mva
Forbruksavgift (jan – mars) 9,16 9,16 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,84 15,84 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800 800 kr/år

 

Fleksibelt forbruk, ekskl. mva/fba

Effektledd sommer ble innført 1. juli 2023

Fleksibelt forbruk
Nettleiepriser fra 1.1.23 til 30.9.23
Lavspent Høyspent
Ekskl.mva/fba Ekskl.mva/fba
Fastledd 6 000,00
500,00
6 000,00
500,00
kr/år
kr/mnd
Energiledd 5,50 4,20 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling)
Effektledd vinter (okt – mars) 216,00
18,00
192,00
16,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr-sept 72,00
6,00
60,00
5,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 648,00
54,00
564,00
47,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr-sept 216,00
18,00
180,00
15,00
kr/kW/år
kr/kWh/mnd
2-timers varslingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 540,00
45,00
468,00
39,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr-sept 180,00
15,00
150,00
12,50
kr/kW/år
kr/kW/mnd
12-timers varslingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 810,00
67,50
702,00
58,50
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr-sept 270,00
22,50
225,00
18,75
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Offentlige avgifter Ekskl.mva Ekskl.mva
Forbruksavgift (jan – mars) 9,16 9,16 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,84 15,84 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800 800 kr/år

Nye nettleiepriser fra 1.10.23

Fleksibelt forbruk
Nettleiepriser fra 1.10.23
Lavspent Høyspent
Ekskl.mva/fba Ekskl.mva/fba
Fastledd 6 000,00
500,00
12 000,00
1 000,00
kr/år
kr/mnd
Energiledd 7,90 6,60 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling)
Effektledd vinter (okt – mars) 230,40
19,20
201,60
16,80
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr-sept 76,80
6,40
67,20
5,60
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 804,00
67,00
708,00
59,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr-sept 264,00
22,00
240,00
20,00
kr/kW/år
kr/kWh/mnd
2-timers varslingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 576,00
48,00
504,00
42,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr-sept 192,00
16,00
168,00
14,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
12-timers varslingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 691,20
57,60
604,80
50,40
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr-sept 230,40
19,20
201,60
16,80
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Offentlige avgifter Ekskl.mva Ekskl.mva
Forbruksavgift (jan – mars) 9,16 9,16 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,84 15,84 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800 800 kr/år

 

Nettleiepriser fra 1.1.23, innmating, ekskl. mva

Ingen endringer fra 1.10.23

Priser for innmating fra 1. januar 2023 Lavspent Høyspent
Ekskl. mva Ekskl. mva
Fastbeløp 0,00 kr/mnd 0,00 kr/mnd
Innmatingsavgift 1,36 øre/kWh 1,36 øre/kWh
Produksjon/innmating -3,20 øre/kWh -3,20 øre/kWh

 

For historiske nettleiepriser – klikk her