Nettleiepriser for mindre næringskunder

Alt du trenger å vite om nettleiepriser for deg som er næringskunde med et forventet årsforbruk under 100 000 kWh/år finner du her.

Næringskunder med et forventet årsforbruk under 100 000 kWh/år betaler nettleie ut ifra hvor mye strøm de bruker på en gang.

Nettleieprisen består av et kapasitetsledd, energiledd og offentlige avgifter.

  • Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned. En døgnmaks er den ene timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig.
  • Energileddet er et beløp per kWh, som beregnes ut ifra hvor mange kWh som er fraktet til deg gjennom strømnettet.
  • De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (mva), forbruksavgift (fba) og avgiften til Energifondet (Enovaavgiften), og er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre. 

Priser fra 1.7.2022, ekskl. mva.

Nettleiepriser for:
Alle næringskunder med forbruk under 100 000 kWh/år
Energiledd Ekskl. mva.
Energiledd Kl. 06-22 36,80  øre/kWh
Reduksjon energiledd Ekskl. mva.
Reduksjon energiledd Kl. 22-06 – 9,60 øre/kWh
Kapasitetsledd Ekskl. mva.
Kapasitetstrinn 1 0,00 – 1,99 kW 186,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2,00 – 4,99 kW 266,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5,00 – 9,99 kW 394,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10,00 – 14,99 kW 654,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15,00 – 19,99 kW 846,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20,00 – 24,99 kW 1 034,67 kr/md
Kapasitetstrinn 7 25,00 – 49,99 kW 1 566,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50,00 – 74,99 kW 2 414,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75,00 – 99,99 kW 3 262,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 100,00 kW – 5 246,67 kr/mnd
Tariff for ikke fjernavlest måler Ekskl. mva.
Tariff for ikke fjernavlest måler 1 500,00 kr/år

 

KUNDER MED STRØMMÅLER UTEN KOMMUNIKASJONSMODUL

Kapasitetsleddet for kunder uten kommunikasjonsmodul i strømmåler vil få estimert sitt forbruk over døgnet basert på forventet årsforbruk og normal profil gjennom året. Dette er beregninger som blir gjort i den nasjonale måleverdidatabasen, Elhub. Vi mottar deretter tallene i fra Elhub, med timesoppløsning, og disse går inn i den ordinære avregningen på lik linje med de kundene der vi måler forbruket time for time.

Vi oppfordrer derfor til å sende inn avlesning den 1. hver måned, slik at beregningen Elhub foretar blir mest mulig korrekt for den enkelte kunde.

 

For historiske nettleiepriser – klikk her