Nettleiepriser for mindre næringskunder

Alt du trenger å vite om nettleiepriser for deg som er næringskunde med et forventet årsforbruk under 100 000 kWh/år finner du her.

Næringskunder med et forventet årsforbruk under 100 000 kWh/år betaler nettleie ut ifra hvor mye strøm de bruker på en gang.

Nettleieprisen består av et kapasitetsledd, energiledd og offentlige avgifter.

  • Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned. En døgnmaks er den ene timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig.
  • Energileddet er et beløp per kWh, som beregnes ut ifra hvor mange kWh som er fraktet til deg gjennom strømnettet.
  • De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (mva), forbruksavgift (fba) og avgiften til Energifondet (Enovaavgiften), og er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre. 

Fra 1. januar til 31. mars er forbruksavgiften 11,45 øre/kWh
Fra 1. april er forbruksavgiften 19,80 øre/kWh. 

  Les mer på regjeringen.no

Nettleiepriser fra 1.4.23, ekskl. mva, men inkludert Enova-påslag i kapasitetsleddet på 800 kroner pr. år. 

Nettleiepriser for:
Alle næringskunder med forbruk under 100 000 kWh/år
Energiledd Ekskl. mva.
Energiledd 36,60  øre/kWh
Reduksjon energiledd Ekskl. mva.
Reduksjon energiledd Kl. 22-06 – 9,60 øre/kWh
Kapasitetsledd Ekskl. mva.
Kapasitetstrinn 1 0,00 – 1,99 kW 174,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2,00 – 4,99 kW 202,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5,00 – 9,99 kW 298,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10,00 – 14,99 kW 546,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15,00 – 19,99 kW 690,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20,00 – 24,99 kW 850,67 kr/md
Kapasitetstrinn 7 25,00 – 49,99 kW 1 282,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50,00 – 74,99 kW 1 986,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75,00 – 99,99 kW 2 626,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 100,00 kW – 4 226,67 kr/mnd
Tariff for ikke fjernavlest måler Ekskl. mva.
Tariff for ikke fjernavlest måler 1 500,00 kr/år

 

KUNDER MED STRØMMÅLER UTEN KOMMUNIKASJONSMODUL

Kapasitetsleddet for kunder uten kommunikasjonsmodul i strømmåler vil få estimert sitt forbruk over døgnet basert på forventet årsforbruk og normal profil gjennom året. Dette er beregninger som blir gjort i den nasjonale måleverdidatabasen, Elhub. Vi mottar deretter tallene i fra Elhub, med timesoppløsning, og disse går inn i den ordinære avregningen på lik linje med de kundene der vi måler forbruket time for time.

Vi oppfordrer derfor til å sende inn avlesning den 1. hver måned, slik at beregningen Elhub foretar blir mest mulig korrekt for den enkelte kunde.

 

For historiske nettleiepriser – klikk her