Alt du trenger å vite om nettleiepriser

Alt du trenger å vite om nettleiepriser finner du her.

Nettleiepriser

Ny nettleie 1

Ny, nasjonal nettleiemodell

Alle strømkunder i Norge fikk felles nettleiemodell den 1. juli 2022.

Visste du at det faktisk er en videreføring av et pilotprosjekt Glitre Energi Nett hadde fra 2020 til juli 2022?

Hva består nettleieprisen egentlig av?

Mesteparten av Glitre Energi Nett sine kunder har nettleie bestående av et kapasitetsleddenergiledd og offentlige avgifter. Det gjelder i all hovedsak alle våre husholdningskunder, hyttekunder og næringskunder med et forventet årsforbruk under 100 000 kWh/år.

Næringskunder med et forventet årsforbruk over 100 000 kWh/år har nettleie bestående av fastledd, energiledd og effektledd sommer/vinter.

Strømnett i natur

Slik settes prisen på nettleien

Nettleien du betaler er strengt regulert og består av flere deler.

Hva består fakturaen din av?

Litt forenklet består strømregningen av nettleie, strøm og avgifter.

Nettselskapene setter nettleien etter inntektsrammen som er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel på markedet. I tillegg kommer statlige avgifter som merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet. Diagrammet viser fordelingen av strømkostnader ved forbruk 20.000 kWh/året.

Priser

Fordelingen er basert på gjennomsnittlig spotpris registrert 1-14.september 2021, og avgifter og ny nettleie gjeldende fra 1.oktober 2021.

 

Gjennomsnittlig årsforbruk for en husholdning er 20 000 kWh på landsbasis, noe lavere i Glitre Energi Nett sitt forsyningsområde. Større næringskunder er normalt de kundene som bruker over 100 000 kWh pr år.

Dame med barn på armen og ser på pc samtidig

Har du spørsmål om faktura og betaling?

Du lurer kanskje på hva nettleiefakturaen din inneholder, og hvorfor du plutselig får den sendt til deg etter du byttet til en annen strømleverandør?