Kunde

Velkommen som kunde i Glitre Energi Nett – din netteier i
Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse.
Her inne skal du kunne finne svaret på det meste du som kunde lurer på.

Strømnett i natur

Nettleie

Nettleie er selve fraktkostnaden for strømmen du bruker, og nettleien er med på å dekke driften, vedlikeholdet og utviklingen av strømnettet der du bor. Alle nettselskaper i Norge har monopol i hvert sitt område, og en kan derfor ikke velge det nettselskapet en vil.

Peker på skjermen på Aidon strømmåler

Smartmåler

Visste du at det er nettselskapet ditt som eier strømmåleren din, og dermed har ansvar for installasjonen og driften av de?

Smartmålerne er nyttige for både deg og for oss.

Person setter i laderen til elbilen i montert ladeboks

For deg med elbil

Overgangen til kjøp og salg av elbiler er fortsatt i overgangsfasen og derfor må vi allerede nå begynne å tenke smart når vi skal f.eks installere en elbillader i hjemmet vårt. For visste du at du faktisk ikke trenger den raskeste laderen? Vi i Glitre Energi Nett ønsker å kunne hjelpe og rådgive deg, på en måte som er både bra for lommeboken din og for strømnettet vårt. 

Person ser i utvendig sikringsskap

For deg med manuell strømmåler

Alle kunder i vårt forsyningsområde skal ha installert en Aidon strømmåler hos seg. Men, dersom du føler ubehag eller av andre grunner ikke ønsker kommunikasjonsmodulen installert i strømmåleren hjemme hos deg hjelper vi deg selvfølgelig med det.

Montør som jobber ute i snø

Bygge og rive

Om du skal knytte deg til strømnettet vårt, eller oppgradere det elektriske anlegget ditt må du ta kontakt med oss i Glitre Energi Nett så tidlig som mulig. På denne siden vil du finne den informasjonen du trenger. 

Strømnett i natur

Linjerydding og trefelling

Vi har engasjert kvalifiserte entreprenører som foretar linjerydding/kvisting og trefelling i sine områder, og kan være til bistand dersom du ikke har mulighet/føler deg komfortabel med å gjøre dette selv på egen eiendom.

To Glitre Energi ansatte som ser på ett nettbrett for å planlegge arbeidet sitt

Avtaler og vilkår

I Norge har nettselskapene monopol på transport av strøm. I Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse er det Glitre Energi Nett som eier og drifter strømnettet. Et nettselskap har både tilknytnings- og forsyningsplikt overfor sine kunder.

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar om nettleie

Hva er økte overføringskostnader? +

Som en del av nettdriften, påløper det kostnader for nettselskapene i form av overføringstap i nettet, eller nettap. Dette innebærer at noe strøm går tapt mellom innmatingspunktet hos strømprodusenten og uttakspunktet hos forbrukeren på grunn av motstand i ledningene. Nettselskapene må kjøpe kraft for å dekke dette overføringstapet, og denne kostnaden inngår i beregningsgrunnlaget for inntektsrammen. Prisen på kraft er høy, dermed øker kostnadene for nettselskapene.
(kilde:NVE)

Hva er nettleie? +

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Hva går nettleien til? +

Det aller meste av Glitre Energi Nett sine inntekter går til å overvåke og vedlikeholde strømnettet. Resten går i all hovedsak til å bygge nytt nett for å kunne knytte til nye kunder.

Hva er prisen for nettleie? +

Her finner du prisen på nettleie - transport av strøm til kunder i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse.

Må jeg ha nettleie? +

Skal du bruke strøm må du inngå en avtale om nettleie – les mer om vilkår.

Jeg skal bestille/avbestille nettleie - hva gjør jeg da? +

Skal du flytte, må du nå ta kontakt med strømleverandøren din. Det er strømleverandøren din som skal utføre alle oppgaver knyttet til strøm- og nettleieavtale, og eventuelle spørsmål du har til faktura og forbruk.

Hvor mye av nettleien går til nettselskapet? +

Bare litt over halvparten av det du betaler i nettleie går til nettselskapet. Av den totale regningen går 45,6 % til staten i form av Enova-avgift, forbruksavgift og moms.

Hva er leveringsplikt? +

Alle som skal ha strøm må velge en kraftleverandør. Hvis ikke du har valgt en kraftleverandør vil Glitre Energi Nett levere strøm for deg, denne strømmen kalles leveringsplikt.
Les mer om leveringspliktig kraft her

Jeg har ikke valgt strømleverandør - hva skjer da? +

Da må Glitre Energi Nett levere strøm til deg. Siden dette kun er ment som en midlertidig ordning er det mye dyrere enn strøm fra ordinær kraftleverandør!
Du kan velge deg en strømleverandør ved å gå til www.strompris.no

 

Faktura

Jeg ønsker å slippe å få regningen i postkassen - hva kan dere tilby? +

Glitre Energi Nett tilbyr flere muligheter for å motta regningen elektronisk:

Kraftleverandørene har anledning til å fakturere sine kunder for både strøm og nettleie.
Det vil si at Glitre Energi Nett fakturerer kraftleverandøren direkte, for deres kunder.
Mange kunder i Glitre Energi Nett får ikke faktura fra nettselskapet, men en samlefaktura fra sin kraftleverandør i stedet for.
Om dette gjelder deg er det din kraftleverandør du kontakter for informasjon om hvordan du mottar din faktura elektronisk.

 

Jeg ønsker å klage på regningen min - hva gjør jeg? +

Ta kontakt med oss aller først dersom det er noe vedrørende regningen du ikke er enig i. Les hvordan du kan klage på regningen her.

 

Når kommer regningen min? +

Du vil få regning for nettleie hver måned, uavhengig av hvor mye strøm du bruker i året.
Vi har ingen fast forfallsdato, men du kan forvente å motta din faktura i slutten av hver måned.

Om du får regningen for nettleie fra oss eller kraftleverandøren din avhenger av om din kraftleverandør har en avtale med oss om gjennomfakturering.

 

Hvordan kan jeg utsette betaling av regningen min? +

Dette kan du gjøre selv på Min side. Under menyen Faktura finner du link til betalingsutsettelse utenfor den siste regningen din dersom den ikke har forfalt.
Du kan velge mellom 2 alternativer, dele faktura i 2 eller utsette betalingsfristen med 25 dager. Du kan ikke ha flere utestående faktura dersom du ønsker å opprette betalingsavtale.

 

Linjerydding og trefelling

Hva gjør jeg når jeg har spørsmål om linjerydding, kvisting og trefelling? +

Smartmålere

Hvordan åpne min HAN port +

Logg inn på Min Side her, gå til Min profil og velg skjemaer. Følg gjerne vår fremgangsmåte her dersom du fortsatt er usikker.
Du vil få en bekreftelse på e-post når din HAN port er åpnet.

Hva vil det si for meg når jeg har måler uten kommunikasjonsmodul - manuell avlesning? +

Kunder som ikke har ny smartmåler med kommunikasjonsmodul vil få høyere nettleie i form av et avlesningsgebyr. Dette gjelder også dem som har fått utsettelse med legeerklæring for ny smartmåler med kommunikasjonsmodul. Årsaken er at det påløper ekstra kostnader for Glitre Energi Nett å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de få kundene dette gjelder. Blant annet har nettselskapet krav på seg til å manuelt lese av strømmåleren en gang i året. Prisen på avlesningsgebyret finner du i vår prisliste under Gebyrer og avgifter.

Alle nettselskap er regulert av NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat), og du finner mer informasjon om dette på NVE sine sider.

Strømkunden må betale for manuell avlesning.

Spørsmål og svar om manuell avlesning.

Har dere en bruksanvisning til måleren? +

Smart strøm 2

 

Pulstall
LED-lampen som blinker under skjermen på måleren blinker i takt med strømforbruket. Pulstallet for LED-lampen er angitt til høyre for lampen, og er merket med P (for eksempel "P 1000").

"S0" som står under "P" gjelder for kunder med sentral driftsovervåking (SD-anlegg) og viser S0-puls for kabeltilkobling. Denne type anlegg gjelder hovedsakelig større virksomheter med sentral driftsovervåking av anlegg som f.eks. ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, fyrkjeler og varmepumper.

Slå av strømmen i hele boligen/bygget
Strømbryteren kan brukes til å slå av strømmen, noe som kan være praktisk når hytta stenges for sesongen, eller når en bolig/et bygg bytter eier eller leietaker

ADVARSEL: Arbeid på det elektriske anlegget
Strømbryteren må ikke anvendes som sikkerhetsbryter. Anlegget må anses som spenningsførende og berøringsfarlig selv når bryteren i strømmåleren er koblet ut.

Måleren din sender målerverdier til innsamlingssystemet via et radiosignal. Denne kommunikasjonen er oppe kort tid etter installasjonen, og du vil kunne se forbruket ditt med timesverdier på Min Side  innen 24 timer etter installasjonen.  Her finner du leverandørens egen brukerveiledning her. 

Hvordan kan man koble til eksternt utstyr for forbruksinformasjon? +

Måleren har to muligheter for å koble til eksternt forbruksdisplay/App:

1) Målerens HAN-kontakt (Home Area Network) som er en RJ45 kontakt. Kontakten er forberedt for fremtidig innhold av forbruksdata så snart myndighetene har besluttet hvilken protokoll som skal benyttes. Inntil videre er kontakten uten forbruksdata.

2) Målerens LED lampe. LED lampen blinker i takt med forbruket og impulsverdien er oppgitt på måleren.

Felles for begge løsningene er at eksternt utstyr ikke leveres av Glitre Energi Nett, men må skaffes fra en tredjepartsaktør. Måleren kan ikke benyttes til styring av forbruk og det kan ikke kobles PC til måleren. Man kan heller ikke se strømforbruket per kurs eller styre enkeltkurser av/på.

Les mer om målere på NVEs hjemmesider

Norsk Elektroteknisk komite, NEK, har laget en webside hvor du finner mer informasjon om HAN-porten. 

Hvordan kan jeg være sikker på at uvedkommende ikke får tilgang til mine data? +

Kraftbransjen er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. Datatilsynet har bidratt til sikkerhetsveilederen fra NVE for de nye digitale målerne.

Hvor får jeg oversikt over forbruket mitt? +

Når du logger deg inn på Min Side her vil du få full oversikt over forbruket ditt pr time/dag/uke/år. Måleren registrerer forbruket ditt en gang i timen. Verdiene for forbruket ditt i dag, kommer inn etter kl. 09.00 neste dag.

Hva er strålestyrken til måleren? +

Målerne kommuniserer i et såkalt RF-Mesh-nett i henhold til Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)

Fribruksforskriften kan du lese her.

Måleren kommuniserer jevnlig gjennom hele døgnet innenfor Fribruksforskriftens restriksjoner.

  • Stråling fra Meshnet (radio): ca. 0,2 % av høyest tillatt effekt
  • Strålingen fra antennen er kun aktiv i ca. 1 min. pr. time

Se mer informasjon fra leverandøren Aidon her.

Statens strålevern avviser at de nye strømmålerne er farlige, og har slått fast at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik måler i hjemmet. Les mer om hva Statens strålevern sier her.

Kan man koble ethernetporten rett til en ruter for å gjøre avlesningene via kablet forbindelse? +

Målerens RJ-45-port er ikke en ethernet-port og vil ikke bli benyttet som fjernavlesning. Du som eier av anlegget skal i fremtiden kunne anskaffe og tilkoble et HAN-adapter som kan benyttes for å overføre måleverdier dit du ønsker det. Følg med fremover og les mer om dette på nettselskapets hjemmeside.

Hvilke fordeler gir dette til kraftsystemet? +

Når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene da prisene er som høyest, reduserer de også belastningen på systemet – slik at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. Slik kan den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene samtidig som kraftsystemet blir mer robust mot forbrukstoppene.

Hvorfor har jeg fått ny måler? +

De nye automatiske strømmålerne registrerer strømforbruket på timebasis, og du slipper å sende oss måleravlesninger. Dette gir muligheter for bedre kontroll og oversikt over eget strømforbruk og mer nøyaktig avregning.

Det er et  myndighetskrav at alle skal få ny automatisk måler innen 1. januar 2019. Innføringen av automatiske strømmålere er landsomfattende og bestemt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet og NVE. Rammeverket for innføringen er gitt gjennom lov og forskrift, og samtlige strømkunder omfattes av ordningen.

Hva gir AMS-måleren oss som vi ikke har hatt før? +

AMS-måleren vil gi nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Og ikke minst gir digital teknologi absolutt sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Smart Strøm gir fordeler både for kundene og kraftsystemet, og er dessuten miljøvennlig teknologi.

Strøm

Jeg skal bygge og trenger midlertidig strøm - hva gjør jeg? +

Dersom du har behov for byggestrøm kontakter du en entreprenør som vil hjelpe deg med bestillingen. Les mer her.

Flytting

Leier du ut en eller flere boliger? +

Dersom du leier ut en eller flere boliger anbefaler vi deg å kontakte oss slik at vi kan registrere det i våre systemer. Hvorfor? Jo, dersom en leietaker flytter ut og anlegget står kundeløs i mer enn to dager stenger vi strømmen der. Hvis vi allerede vet at du er huseier kan vi kontakte deg slik at du registrerer deg og unngår at strømmen blir stengt. Les mer om det her.

Anlegget har vært stengt i mer enn ett år, hva må til for å få åpnet? +

Når anlegget/måleren har vært stengt i mer enn ett år kreves det melding om installasjonsarbeid fra autorisert elektroinstallatør. Dette for å verifisere at anlegget er i forskriftsmessig stand. Når melding fra elektroinstallatør er behandlet og godkjent, er anlegget klart for å åpnes.

Jeg skal bestille/avbestille nettleie - hva gjør jeg da? +

Skal du flytte, må du nå ta kontakt med strømleverandøren din. Det er strømleverandøren din som skal utføre alle oppgaver knyttet til strøm- og nettleieavtale, og eventuelle spørsmål du har til faktura og forbruk.