Publisert: Tirsdag, 10. Januar - 2017 |  

Korrigering faktura

Korrigering av forrige regning

På fakturaen for november ble forbruket for kundene i Glitre Energi Strøm som ikke har lest av strømmåleren sin den 01.12.16 beregnet feil. Nettselskapet beregnet forbruket i november for høyt. Dette beklager vi.

 

På fakturaen de aktuelle kundene mottar for desember er dette rettet opp i. Kundene som er berørt har nå fått en ny beregning av forbruket for både november og desember, så volumet og prisen er korrekt for hele perioden. Kunden får med andre ord tilbake det som er beregnet for mye, og det er tatt hensyn til prisforskjellen på strøm fra november til desember.

 

På fakturaen har kundene fått en sum å betale for november og desember samlet, med fratrekk for fakturabeløpet for november.  Vi beklager eventuelle ulemper denne feilen har medført.

 

Se nedenfor for ofte spurte spørsmål og svar.

 

 

Spørsmål og svar

 

Trenger jeg å gjøre noe?

Nei, fakturaen du nå har fått for desember skal være korrekt. Har du lest av måleren den 1. januar er den helt riktig. Leste du ikke av måleren den 1. januar har du fått en normal beregning for forbruket ditt i desember.

 

Hva har skjedd?

En systemfeil i Glitre Energi Netts kundesystem har ført til at forbruket for kundene som ikke leste av strømmåleren 1. desember, 2016 ble stipulert for høyt for november måned. Dette beklager vi.

Vi har funnet feilen, og korrigert fakturaen for desember. Alle kunder som ble beregnet for høyt i november har nå fått nye korrekte fakturaer med korrigeringer for pris og volum. Du taper ikke penger på denne feilen.

 

Hvordan beregner/stipulerer netteieren forbruket?

Dersom måleren ikke er lest av på slutten av den perioden vi skal sende regning for, beregner/stipulerer nettselskapet forbruket ditt. Det gjøres ved å ta antatt årsforbruk og gange det med en standard forbruksprofil.

 

Jeg har lest av måleren – gjelder dette meg?

Ja – det kan gjelde deg om du ikke leste av måleren 1. desember. De som er berørt har fått direkte informasjon i forbindelse med utsendt faktura.

 

Jeg har fjernavlest måler – gjelder dette meg?

Nei, dette gjelder kun for de kundene våre som fortsatt må lese av måleren manuelt.

 

Når kommer nye el-målere?

Vi er allerede i gang med utrullingen av nye el-målere, og alle kunder skal ha fått nye målere innen 1.1.2019. Da slipper du å lese av måleren din. Les mer om Smart Strøm her. (lenke)

 

Hvorfor er det viktig å lese av måleren?

Leser man av måleren hver måned blir fakturaen mer korrekt, får du regning på faktisk forbruk, og ikke et beregnet forbruk. Vi anbefaler at du leser av måleren jevnlig.

 

Hva gjør jeg med fakturaen med betalingsfrist i desember?

Den skal betales i sin helhet. Blir det endringer så justeres det på faktura som skal betales i januar.