Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Strømstøtte (kompensasjonsordningen) for høye strømpriser gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.).

Fra 1. september 2023 blir strømstøtten beregnet time for time. 

Støtteordningen innebærer at kundene får utbetalt et beløp basert på sitt eget strømforbruk time for time med tilhørende støttesats for sitt prisområde.

Du vil få støtte i de timene der spotprisen i prisområdet er høyere enn 70 øre/kWh. I disse timene får du støtte for 90 % av beløpet over 70 øre/kWh. Det tas hensyn til merverdiavgift i de prisområdene hvor kundene betaler det. Da legges det til 25 % på støttesatsen. Støtten gjelder de første 5 000 kWh per måned – forbruk over dette blir ikke kompensert.

Strømstøttesatser time for time

 

Du kan enkelt søke opp din bolig i matrikkelen hos kartverket dersom du er usikker på om du skal motta støtte eller ikke. Under «fanen» bygninger finner du næringsgruppe. Er din bolig oppført med noe annet enn bolig under næringsgruppe, må du henvende deg til din kommune og be om en endring. Når matrikkelen er oppdatert vil vi følgelig rette opp det hos oss deretter.

Det er nettselskapene som utbetaler støtten. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Støttesatser satt av NVE for august 2023

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 20,06 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 72,91 øre/kWh 3,27 øre/kWh
NO5 (Bergen) 20,08 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 19,95 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 19,01 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 19,01 øre/kWh 0,00 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Tidligere støttesatser

Juli 2023 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 36,79 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 68,68 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO5 (Bergen) 37,21 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 28,57 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 22,31 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 22,31 øre/kWh 0,00 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

 

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Juni 2023 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 73,26 øre/kWh 3,67 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 96,45 øre/kWh 29,75 øre/kWh
NO5 (Bergen) 73,23 øre/kWh 3,63 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 31,82 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  23,46 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 21,71 øre/kWh 0,00 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

 

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Mai 2023 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 78,61 øre/kWh 8,61 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 80,66 øre/kWh  10,66 øre/kWh
NO5 (Bergen) 78,99 øre/kWh 8,99 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 31,82 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  21,94 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 21,94 øre/kWh 0,00 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

April 2023 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 110,94 øre/kWh 40,94 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 110,94 øre/kWh 40,94 øre/kWh
NO5 (Bergen) 112,91 øre/kWh 42,91 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 69,61 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  40,37 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 40,37 øre/kWh 0,00 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Mars 2023 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 112,64 øre/kWh 47,96 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 112,64 øre/kWh 47,97 øre/kWh
NO5 (Bergen) 113,04 øre/kWh 48,42 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 64,15 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  49,02 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 49,02 øre/kWh 0,00 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Februar 2023 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 114,88 øre/kWh 50,49 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 114,95 øre/kWh 50,57 øre/kWh
NO5 (Bergen) 110,80 øre/kWh 45,90 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 48,65 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  31,56 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 31,56 øre/kWh 0,00 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Januar 2023 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 126,59 øre/kWh 63,66 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 126,59 øre/kWh 63,66 øre/kWh
NO5 (Bergen) 128,76 øre/kWh 66,11 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 69,61 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 46,38 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 46,38 øre/kWh 0,00 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Desember 2022 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 268,68 øre/kWh 223,51 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 268,67 øre/kWh 223,51 øre/kWh
NO5 (Bergen) 269,52 øre/kWh 224,46 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 181,53 øre/kWh 125,47 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 98,54 øre/kWh 32,11 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 98,54 øre/kWh 25,68 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

November 2022 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 112,57 øre/kWh 47,89 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 112,80 øre/kWh 48,15 øre/kWh
NO5 (Bergen) 112,57 øre/kWh 47,89 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 63,78 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 44,28 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 44,28 øre/kWh 0,00 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Oktober 2022 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 131,85 øre/kWh 69,68 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 132,22 øre/kWh 69,99 øre/kWh
NO5 (Bergen) 131,89 øre/kWh 69,63 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 35,98 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 20,55 øre/kWh 0,00 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 20,55 øre/kWh 0,00 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

September 2022 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 358,69 øre/kWh 324,77 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 358,69 øre/kWh 324,77 øre/kWh
NO5 (Bergen) 358,69 øre/kWh 324,77 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 75,29 øre/kWh 5,95 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 36,43 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 36,43 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

August 2022 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 344,29 øre/kWh 274,29 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 434,49 øre/kWh 364,49 øre/kWh
NO5 (Bergen) 341,58 øre/kWh 271,58 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 18,89 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 2,82 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 2,82 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Juli 2022 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 166,90 øre/kWh 96,90 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 262,78 øre/kWh 192,78 øre/kWh
NO5 (Bergen) 166,90 øre/kWh 96,90 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 1,91 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 1,92 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 1,92 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Juni 2022 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 150,19 øre/kWh 80,19 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 186,67 øre/kWh 116,67 øre/kWh
NO5 (Bergen) 150,12 øre/kWh 80,12 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 11,84 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 8,56 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 18,56 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Mai 2022 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 164,97 øre/kWh 94,97 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 165,32 øre/kWh 95,32 øre/kWh
NO5 (Bergen) 165,02 øre/kWh 95,02 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 15,76 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 11,25 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 11,25 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

April 2022 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 174,00 øre/kWh 104,00 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 173,89 øre/kWh 103,89 øre/kWh
NO5 (Bergen) 174,38 øre/kWh 104,38 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 45,07 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 17,84 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 17,84 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Mars 2022 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 187,04 øre/kWh 117,04 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 187,04 øre/kWh 117,04 øre/kWh
NO5 (Bergen) 187,05 øre/kWh 117,05 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 17,28 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 15,10 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 15,10 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Februar 2022 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 120,54 øre/kWh 50,54 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 120,54 øre/kWh 50,54 øre/kWh
NO5 (Bergen) 120,24 øre/kWh 50,24 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 18,07 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 16,17 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva * 16,17 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Januar 2022 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 140,63 øre/kWh 70,63 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 140,63 øre/kWh 70,63 øre/kWh
NO5 (Bergen) 137,12 øre/kWh 67,12 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 26,39 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 26,22 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 26,22 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Desember 2021 +
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 177,13 øre/kWh 73,65 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 177,08 øre/kWh 73,62 øre/kWh
NO5 (Bergen) 176,69 øre/kWh  73,35 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 60,77 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 60,68 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 60,68 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer om støttesatsene på NVE sine nettsider

Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge. Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen fra NordPool i det prisområdet husholdningen bor.

Les mer om ordningen på sidene til NVE her

Her finner du NVE sine spørsmål og svar om ordningen

 

Kompensasjonsordning for de som bor fast i fritidsbolig

Regjeringen inkluderer nå de som bor fast på sin fritidsbolig i strømstøtteordningen. Du må selv søke og fremlegge nødvendig dokumentasjon til nettselskapet sitt for å ha rett på støtte. Klikk deg inn på Min Side og fyll ut skjemaet som heter «Søknad om strømstøtte for fritidsboliger». Du finner skjemaet under «Strømstøtte» i menyen.

Hovedkriteriet er at det foreligger et vedtak fra kommunen om midlertidig eller varig bruksendringstillatelse. I tillegg kan du få strømstøtte dersom du har hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen før 18.01.2023.

Strømstøtten utbetales på første faktura etter at søknaden er mottatt og behandlet.

Les mer om vedtaket på Regjeringen.no

 

Kompensasjonsordning for veksthusnæringen og jordbruket

Jordbruket har en egen kompensasjonsordning som håndteres av Landbruksdirektoratet.
Er måleren registret som husholdningsforbruk, blir forbruket innenfor ordningen gjeldende fra start den 1. desember 2021.

Les mer om jordbrukets ordning i Regjeringens pressemelding her

Du kan også lese mer på Norges Bondelags sider her

 

Kompensasjonsordning for boligselskaper

I forbindelse med utbetaling av strømstøtte, er boligselskap definert som en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke seksjonerte boligsameier.

Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og vi som nettselskap betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt vi har registrert på boligselskaper. Vi har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet og derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket. Dere i styret til boligselskapet har derfor ansvar for å kontrollere at støtten ikke overskrider maksgrensene.

Når styret har mottatt støtten på nettleiefakturaen fra oss er to forhold dere må kontrollere:

  • De boligselskapene med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (for eksempel til butikklokaler).
  • Alle boligselskaper må kontrollere at de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5 000 kWh per boenhet.

Dersom dette er tilfelle meldes dette inn via skjema som finnes i hovedmenyen på Min SideKompensasjonsordning -> Skjema for boligselskaper. Husk at dere må logge inn på brukeren til boligselskapet.

Les mer om hvordan strømstøtten gjennomføres på nettsiden til NVE her

Spørsmål og svar til kompensasjonsordningen for boligselskaper kan du lese om på NVE sine nettsider

 

Kompensasjonsordning for Idrettslag og andre frivillige organisasjoner

Strømstøtten til frivillige organisasjoner skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWh. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger. Ordningen skal være enkel og innebære minst mulig papirarbeid for organisasjonene.

Vi ber deg ta kontakt med kommunen din for mer informasjon om dette.

Les mer om strømstøtteordningen for Idrettslag og andre frivillige organisasjoner her

Spørsmål og svar

Hvordan var strømstøtten før 1. september 2023? +

Strømstøtten før 1. september 2023 var en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen fra NordPool.

Trenger jeg å foreta meg noe? +

Nei, du trenger ikke å gjøre noe. Kompensasjonen vil bli trukket fra nettleiefakturaen din automatisk så lenge du er underlagt kompensasjonsordningen.

Når får jeg nettleiefaktura? +

Glitre Energi Nett fakturerer rundt den 7. hver måned.

Dersom du har gjennomfakturering sendes nettleiefakturaen til strømleverandøren din og deretter produserer de en felles faktura for strøm og nettleie som igjen sendes til deg.

Hvis du ikke har gjennomfakturering får du nettleiefaktura direkte fra oss, om du får den samme dag som vi fakturer kommer an på hva du har som faktureringsmetode.

Vi minner om at alle dine nettleiefakturaer er tilgjengelig på Min Side.

Jeg har tilgodebeløp på nettleiefaktura og har gjennomfakturering. Hvordan blir det med utbetaling da? +

Tilgodebeløpet som er oppgitt på nettleiefakturaen din vil trekkes fra strømfakturaen din.

Jeg har tilgodebeløp på nettleiefaktura og har ikke gjennomfakturering. Hvordan blir pengene utbetalt? +

Glitre Energi Nett utbetaler tilgodebeløp til det kontonummeret siste faktura ble betalt fra. Er vi usikre på om det er korrekt kontonummer fordi fakturaer er blitt innbetalt fra flere forskjellige kontonumre, vil du på din nettleiefaktura få oppført siste kontonummer nettleiefaktura ble betalt fra. Er det feil ber vi deg logge deg inn på Min Side for å registrere nytt kontonummeret via skjema i menyen på forsiden.

Kompensasjonsordning -> Registrer ditt kontonummer her

Har du avtalegiro eller eFakturaavtale satt opp i banken din trenger du ikke å foreta deg noe. Da vil tilgodebeløpet betales direkte til det kontonummeret du har avtalen på.

Hvorfor har jeg fått en eFaktura på kr. 0 i nettbanken min fra dere? +

Når støtten fra staten er høyere enn beløpet på nettleiefakturaen din resulterer det i et minusbeløp og eFaktura sendes derfor ut som en faktura på kr. 00,00. Du trenger ikke å godkjenne eller gjøre noe som helst med eFakturaen i nettbanken, pengene vil utbetales til kontonummeret eFakturaen din er laget på.
En fullstendig oversikt over nettleiefakturaer finner du på Min Side.

Når utbetales tilgodebeløpet? +

Skal du få pengene utbetalt direkte fra Glitre Energi Nett vil tilgodebeløpet bli utbetalt rundt forfallsdato på din nettleiefaktura.

En fullstendig oversikt over nettleiefakturaene dine finner du på Min Side.

Må jeg kontakte dere for å oppgi riktig kontonummer? +

Har du efakturaavtale eller avtalegiro satt opp i nettbanken din trenger du ikke å foreta deg noe. Da vil beløpet utbetales til det kontonummeret avtalen er satt på rundt forfallsdato på din nettleiefaktura.

Er vi usikre på om kontonumret du betalte fakturaen din sist fra er korrekt, vil vi oppgi kontonummeret på din nettleiefaktura.
Er det riktig trenger du ikke å foreta deg noe.
Er det feil ber vi deg logge inn på Min Side og fylle inn skjema for korrekt kontonummer som er tilgjengelig i menyen under Kompensasjonsordning.

 

Hvordan beregner dere kompensasjonen? +

Kompensasjonsordningen ta utgangspunkt i gjennomsnittsprisen for ditt prisområde fra kraftbørsen NordPool. Dersom gjennomsnittsprisen overstiger 70 øre/kWh du få tilbakebetalt 55% (desember) og 80% (januar, februar og mars) av differansen mellom prisen på kraftbørsen og 70 øre/kWh.

Eksempel på utregning

Gjennomsnittlig strømpris 120 øre
For differensen mellom 70 øre og 120 øre får man tilbakebetalt 55% + mva.
Utregningen blir da slik:

Enebolig – Årsforbruk: 27 000 kWh
Forbruk desember: 3 280 kWh
Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWh
Forbruk desember: 1 336 kWh
3 280 kWh * 34,38 øre/kWh = 1 128 kr 1 336 kWh * 34,38 øre/kWh = 459 kr


Gjennomsnittlig strømpris 200 øre
For differensen mellom 70 øre og 200 øre får man tilbakebetalt 55% + mva.
Utregningen blir da slik:

Enebolig – Årsforbruk: 27 000 kWh
Forbruk desember: 3 280 kWh
Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWh
Forbruk desember: 1 336 kWh
3 280 kWh * 89,38 øre/kWh = 2 932 kr 1 336 kWh * 89,38 øre/kWh = 1 194 kr

 

Jeg har flyttet fra en bolig til en annen midt i en måned. Vil jeg få støtte? +

Du vil få kompensasjon både for forbruket du har på stedet du flytter fra, og for forbruket på stedet du flytter til.

Har du mottatt sluttfaktura uten kompensasjon for høye strømpriser ber vi deg ta kontakt med vårt kundesenter.

Jeg bor fast i fritidsbolig, hva gjør jeg? +

Du må skaffe dokumentasjon fra Skatteetaten på at du har vært registrert som bosatt på adressen før 18.01.23 og sende dette til oss. Vi kan ikke behandle søknader om strømstøtte uten at denne dokumentasjonen foreligger.

Hvis du er folkeregistrert på adressen etter 18.01.23 vil du ikke få støtte til fritidsboligen. Du må da søke kommunen om bruksendring til bolig før du har krav på strømstøtte.

Les mer om vedtaket på Regjeringen.no

Jeg har manuell strømmåler, hvordan blir min kompensasjon beregnet? +

Kompensasjonen beregnes på bakgrunn av dine månedlig innsendte målerstander. Om du ikke leverer måleravlesning hver måned, vil vi stipulere månedsforbruket ditt basert på ditt historiske forbruk.

Jeg er styreleder i et boligselskap, må jeg foreta meg noe? +

I utgangspunktet ikke. Du må ikke søke om å få støtte, og du må heller ikke gjøre noe før dere får støtten oppgitt på nettleiefakturaen fra oss. Du må derimot kontrollere at støtten dere har mottatt er korrekt, ved hjelp av de to punktene oppgitt under.

  • De boligselskapene med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (for eksempel til butikklokaler).
  • Alle boligselskaper må kontrollere at de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5 000 kWh per boenhet.

Går mer enn 20% av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger og/eller forbruket er mer enn 5 000 kWh per boenhet må dere fylle inn et skjema via Min Side som heter Skjema for boligselskaper under Kompensasjonsordning i hovedmenyen.