26.01.2022 kl. 08:40

Grunnet smitte blant våre ansatte vil det i en periode være begrensede åpningstider på vår telefon inn til kundesenteret.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

Hva innebærer dette for deg?

Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWh (eks mva) for desember måned. Fra januar til og med mars skal staten dekke 80% av strømprisen over 70 øre/kWh (eks mva) dersom den gjennomsnittlige strømprisen fra NordPool overstiger dette nivået i ditt prisområde. Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge. Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen fra NordPool i det prisområdet husholdningen bor. Taket for kompensasjon er 5 000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember, som faktureres i januar. Den vil vare til og med mars 2022.

Les mer om ordningen på sidene til NVE her

Her finner du NVE sine spørsmål og svar om ordningen

 

Kompensasjonsordning for veksthusnæringen og jordbruket

Det er nå også klart at jordbruket får en egen kompensasjonsordning, den skal Landbruksdirektoratet håndtere.

Les mer om jordbrukets ordning i Regjeringens pressemelding her

Du kan også lese mer på Norges Bondelags sider her

 

Kompensasjonsordning for boligselskaper

Da er det endelig klart hvordan kompensasjonsordningen for boligselskaper blir.

I forbindelse med utbetaling av strømstøtte, er boligselskap definert som en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke seksjonerte boligsameier.

Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og vi som nettselskap betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt vi har registrert på boligselskaper. Vi har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet og derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket. Dere i styret til boligselskapet har derfor ansvar for å kontrollere at støtten ikke overskrider maksgrensene.

Når styret har mottatt støtten på nettleiefakturaen fra oss er to forhold dere må kontrollere:

  • De boligselskapene med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (for eksempel til butikklokaler).
  • Alle boligselskaper må kontrollere at de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5 000 kWh per boenhet.

Dersom dette er tilfelle meldes dette inn via skjema som finnes i hovedmenyen på Min SideKompensasjon for Borettslag og Sameier. Husk at dere må logge inn på Min Side brukeren til boligselskapet.

Les mer om hvordan strømstøtten gjennomføres på nettsiden til NVE her

Spørsmål og svar til kompensasjonsordningen for boligselskaper kan du lese om på NVE sine nettsider

Spørsmål og svar

Trenger jeg å foreta meg noe? +

Nei, du trenger ikke å gjøre noe. Kompensasjonen vil bli trukket fra nettleiefakturaen din automatisk så lenge du er underlagt kompensasjonsordningen.

Når får jeg nettleiefaktura? +

Glitre Energi Nett fakturerer rundt den 7. hver måned.

Dersom du har gjennomfakturering sendes nettleiefakturaen til strømleverandøren din og deretter produserer de en felles faktura for strøm og nettleie som igjen sendes til deg.

Hvis du ikke har gjennomfakturering får du nettleiefaktura direkte fra oss, om du får den samme dag som vi fakturer kommer an på hva du har som faktureringsmetode.

Vi minner om at alle dine nettleiefakturaer er tilgjengelig på Min Side.

Jeg har tilgodebeløp på nettleiefaktura og har gjennomfakturering. Hvordan blir det med utbetaling da? +

Tilgodebeløpet som er oppgitt på nettleiefakturaen din vil trekkes fra strømfakturaen din.

Jeg har tilgodebeløp på nettleiefaktura og har ikke gjennomfakturering. Hvordan blir pengene utbetalt? +

Glitre Energi Nett utbetaler tilgodebeløp til det kontonummeret siste faktura ble betalt fra. Er vi usikre på om det er korrekt kontonummer fordi fakturaer er blitt innbetalt fra flere forskjellige kontonumre, vil du på din nettleiefaktura få oppført siste kontonummer nettleiefaktura ble betalt fra. Er det feil ber vi deg logge deg inn på Min Side for å registrere nytt kontonummeret via skjema i menyen på forsiden.

Har du avtalegiro eller eFakturaavtale satt opp i banken din trenger du ikke å foreta deg noe. Da vil tilgodebeløpet betales direkte til det kontonummeret du har avtalen på.

Hvorfor har jeg fått en eFaktura på kr. 0 i nettbanken min fra dere? +

Når støtten fra staten er høyere enn beløpet på nettleiefakturaen din resulterer det i et minusbeløp og eFaktura sendes derfor ut som en faktura på kr. 00,00. Du trenger ikke å godkjenne eller gjøre noe som helst med eFakturaen i nettbanken, pengene vil utbetales til kontonummeret eFakturaen din er laget på.
En fullstendig oversikt over nettleiefakturaer finner du på Min Side.

Når utbetales tilgodebeløpet? +

Skal du få pengene utbetalt direkte fra Glitre Energi Nett vil tilgodebeløpet bli utbetalt rundt forfallsdato på din nettleiefaktura.

En fullstendig oversikt over nettleiefakturaene dine finner du på Min Side.

Må jeg kontakte dere for å oppgi riktig kontonummer? +

Har du efakturaavtale eller avtalegiro satt opp i nettbanken din trenger du ikke å foreta deg noe. Da vil beløpet utbetales til det kontonummeret avtalen er satt på rundt forfallsdato på din nettleiefaktura.

Er vi usikre på om kontonumret du betalte fakturaen din sist fra er korrekt, vil vi oppgi kontonummeret på din nettleiefaktura.
Er det riktig trenger du ikke å foreta deg noe.
Er det feil ber vi deg logge inn på Min Side og fylle inn skjema for korrekt kontonummer som er tilgjengelig i menyen.

 

Hvordan beregner dere kompensasjonen? +

Kompensasjonsordningen ta utgangspunkt i gjennomsnittsprisen for ditt prisområde fra kraftbørsen NordPool. Dersom gjennomsnittsprisen overstiger 70 øre/kWh du få tilbakebetalt 55% (desember) og 80% (januar, februar og mars) av differansen mellom prisen på kraftbørsen og 70 øre/kWh.

Eksempel på utregning

Gjennomsnittlig strømpris 120 øre
For differensen mellom 70 øre og 120 øre får man tilbakebetalt 55% + mva.
Utregningen blir da slik:

Enebolig – Årsforbruk: 27 000 kWh
Forbruk desember: 3 280 kWh
Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWh
Forbruk desember: 1 336 kWh
3 280 kWh * 34,38 øre/kWh = 1 128 kr 1 336 kWh * 34,38 øre/kWh = 459 kr


Gjennomsnittlig strømpris 200 øre
For differensen mellom 70 øre og 200 øre får man tilbakebetalt 55% + mva.
Utregningen blir da slik:

Enebolig – Årsforbruk: 27 000 kWh
Forbruk desember: 3 280 kWh
Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWh
Forbruk desember: 1 336 kWh
3 280 kWh * 89,38 øre/kWh = 2 932 kr 1 336 kWh * 89,38 øre/kWh = 1 194 kr

 

Jeg har flyttet fra en bolig til en annen midt i en måned. Vil jeg få støtte? +

Du vil få kompensasjon både for forbruket du har på stedet du flytter fra, og for forbruket på stedet du flytter til.

Har du mottatt sluttfaktura uten kompensasjon for høye strømpriser ber vi deg ta kontakt med vårt kundesenter.

Jeg har manuell strømmåler, hvordan blir min kompensasjon beregnet? +

Kompensasjonen beregnes på bakgrunn av dine månedlig innsendte målerstander. Om du ikke leverer måleravlesning hver måned, vil vi stipulere månedsforbruket ditt basert på ditt historiske forbruk.

Jeg er styreleder i et boligselskap, må jeg foreta meg noe? +

I utgangspunktet ikke. Du må ikke søke om å få støtte, og du må heller ikke gjøre noe før dere får støtten oppgitt på nettleiefakturaen fra oss. Du må derimot kontrollere at støtten dere har mottatt er korrekt, ved hjelp av de to punktene oppgitt under.

  • De boligselskapene med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (for eksempel til butikklokaler).
  • Alle boligselskaper må kontrollere at de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5 000 kWh per boenhet.

Går mer enn 20% av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger og/eller forbruket er mer enn 5 000 kWh per boenhet må dere fylle inn et skjema via Min Side som heter Kompensasjon for Borettslag og Sameier.