Publisert: Mandag, 19. Desember - 2016 |  

Gjennomfakturering fra februar

Strømleverandørene i Norge har nå anledning til å fakturere strøm og nettleie på én faktura til kundene. Vi er i ferd med å innføre dette i Glitre Energi Nett, og i løpet av 1. kvartal 2017 vil 85 prosent av nettkundene våre få nettleiefakturaen fra sin kraftleverandør.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tatt initiativ til gjennomfakturering som skal bedre konkurransen mellom strømleverandørene, og gi bedre oversikt og større valgfrihet for deg som kunde. Kunden skal også få en part å forholde seg til, og man skal kunne få svar på eventuelle spørsmål knyttet til strøm og nettleie ett sted.

 

Det er fortsatt noen kraftleverandører som avventer med å innføre denne ordningen med felles faktura for både strøm og nettleie, noe som betyr at de kundene som har disse kraftleverandørene, vil fortsatt motta to regninger.

 

Parallelt med tilrettelegging for gjennomfakturering, går Glitre Energi Nett over til månedlig faktura for alle kunder, og fjerner e-kunderabatten den 1.1.2017.

 

 

Spørsmål og svar

 

Hva er gjennomfakturering?

Gjennomfakturering innebærer at nettselskap som tilbyr felles fakturering for strøm og nettleie, også må tilby gjennomfakturering til alle kraftleverandører som ønsker det. Ved gjennomfakturering skal nettselskapet sende faktura for betaling for nettjenester til kundens kraftleverandør. Kraftleverandøren fakturerer igjen kunden for nettleiebeløpet via strømfakturaen. Dermed får kunden én felles faktura for nettjenester og strøm.

 

Hvorfor blir det gjennomfakturering?

Med felles fakturering vil strømkundene måtte forholde seg til kun én aktør og én faktura ved kjøp av strøm, med færre aktører å forholde seg til i det daglige blir markedet enklere å forstå for kundene. Kraftleverandøren vil bli primært kontaktpunkt for kunden og vil håndtere det meste av kundedialog. På denne måten blir markedet sentrert rundt konkurranseutsatte aktører.

Kilde: NVE

Les mer på www.nve.no