Gebyr ved fritak av ny måler

Olje- og energidepartementet har bestemt at alle nettkunder i Norge skal få nye automatiske strømmålere innen 1. januar 2019. Installasjonen av de nye målerne dekkes av nettleien over tid. Over 91.000 kunder i Glitre Energi Nett har allerede fått byttet måleren sin.

For de kundene som ikke har ny smartmåler med kommunikasjonmodul vil det snart bli høyere nettleie i form av et avlesningsgebyr. Dette gjelder også dem som har fått fritak med legeerklæring for ny smartmåler. Årsaken er at det påløper ekstra kostnader for Glitre Energi Nett å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de få kundene dette gjelder. Blant annet har nettselskapet krav på seg til å manuelt lese av strømmåleren en gang i året. Avlesningsgebyret er satt til 2 000 kr., men kan bli høyere.  Les mer om dette på NVEs sider her.

De målerne som må avleses manuelt og vil heller ikke kunne nyttiggjøre seg av oppgraderte IKT-systemer. Dette medfører at nettselskapene må operere med to systemer for håndtering av måleverdiene; ett nytt digitalisert system med automatiserte prosesser, og ett gammelt, manuelt system. Det er fordyrende for nettselskapene å opprettholde et manuelt innsamlingssystem, skriver NVE på sine hjemmesider.

– Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere manuelt avleste data og når de må gjennomføre kontrollavlesning. Derfor tillater NVE at nettselskapene krever et gebyr for å dekke kostnadene ved manuell avlesning, sier Ove Flataker i NVE.

Avlesningsgebyret trer i kraft fra 1. januar 2019.

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Chat med oss om HAN-port og annet du måtte lure på