Hva kan vi hjelpe deg med?

FAQ / Spørsmål og svar

Nettleie

Hva er nettap? +

Enkelt forklart er nettap energitap i strømnettet, altså strøm som går tapt underveis når strømmen fraktes gjennom strømnettet.

Det er omtrent 10% av strømmen som fraktes gjennom strømnettet vårt som blir borte underveis på ferden frem til stikkontaktene våre. Fysiske lover gjør at nettap faktisk er umulig å bli kvitt. På grunn av motstand i strømledningene vil noe strøm alltid gå tapt i form av varme mellom der strømmen blir produsert og der kunden forbruker den.

Det å ha et godt og stabilt strømnett kan med andre ord begrense nettapet, men det alene er ikke nok.

Forskjellen mellom hvor mye energi som mates inn i nettet og hvor mye kundene tar ut av nettet utgjør nettapet.

Hva er nettleie? +

Nettleie er prisen du betaler for å få strøm fraktet hjem til huset ditt. Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en pris for strømmen du kjøper fra strømleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for frakten av denne strømmen.

Mer om nettleie finner du her

Hva går nettleien til? +

Det aller meste av Glitre Energi Nett sine inntekter går til å overvåke og vedlikeholde strømnettet. Resten går i all hovedsak til å bygge nytt nett for å kunne knytte til nye kunder.

Hva er prisen for nettleie? +

Alt om nettleiepriser finner du her - frakt av strøm til strømkunder i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse.

Må jeg ha nettleie? +

Skal du bruke strøm, må du inngå en avtale om nettleie – les mer om vilkår.

Jeg skal bestille/avbestille nettleie - hva gjør jeg da? +

Skal du flytte, må du kontakte strømleverandøren din. Det er strømleverandøren din som skal utføre alle oppgaver knyttet til strøm- og nettleieavtale, og eventuelle spørsmål du har til faktura og forbruk.

Hvor mye av nettleien går til nettselskapet? +

Bare litt over halvparten av det du betaler i nettleie går til nettselskapet. Av den totale regningen går 45,6 % til staten i form av Enova-avgift, forbruksavgift og moms.

Hva er leveringsplikt? +

Alle som skal ha strøm må velge en strømleverandør. Hvis ikke du har valgt en strømleverandør vil Glitre Energi Nett levere strøm for deg, denne strømmen kalles leveringsplikt.
Les mer om leveringsplikt her

Jeg har ikke valgt strømleverandør - hva skjer da? +

Dersom du ikke har valgt deg en strømleverandør, vil du bli satt på leveringspliktig strøm hos oss. Dette er kun ment som en midlertidig ordning, og er mye dyrere enn strøm fra ordinær strømleverandør.
Du kan velge deg en strømleverandør ved å gå til www.strompris.no

Faktura

Jeg ønsker å slippe å få regningen i postkassen - hva kan dere tilby? +

Glitre Energi Nett tilbyr flere muligheter for å motta fakturaen elektronisk:

  • Faktura på e-post
  • eFaktura
  • Digipost

Alt om faktura og betaling kan du lese mer om her.

Om du får nettleiefakturaen din direkte fra oss eller gjennom strømleverandøren din kommer an på hvilken strømleverandør du har.

Strømleverandørene har anledning til å fakturere sine kunder for både strøm og nettleie. Det vil si at Glitre Energi Nett fakturerer strømleverandøren direkte, for deres kunder. Mange kunder i Glitre Energi Nett får derfor ikke faktura fra nettselskapet, men en samlefaktura fra sin strømleverandør i stedet.

Om dette gjelder deg, er det din strømleverandør du kontakter for informasjon om hvordan du mottar fakturaen din elektronisk.

 

Jeg ønsker å klage på regningen min - hva gjør jeg? +

Er det noe på fakturaen din som er uklart? Nøl ikke med å kontakt oss på kundeservice først.

Ønsker du å klage på fakturaen din? Les alt om faktura og betaling her.

Når kommer regningen min? +

Vi fakturerer nettleie hver måned, og fakturaen gjelder alltid for foregående måned. Dvs. at vi fakturerer på etterskudd og du betaler derfor for den strømmen du har brukt i løpet av den måneden som har gått.
Vi fakturerer som regel i løpet av den første uken i måneden. Vi har ingen fast forfallsdato, men den pleier som regel å være rundt den 20. hver måned.

Om du får fakturaen for nettleie fra oss eller strømleverandøren din avhenger av om din strømleverandør har en avtale med oss om gjennomfakturering.

 

Hvordan kan jeg utsette betaling av regningen min? +

Dette kan du gjøre selv på Min side. Klikk på Faktura i hovedmenyen for å finne link til betalingsutsettelse. Du kan be om betalingsutsettelse så lenge fakturaen ikke har forfalt.
Du kan velge mellom 2 alternativer; dele faktura i 2 eller utsette betalingsfristen med 25 dager. Du kan ikke ha flere utestående faktura dersom du ønsker å opprette betalingsavtale.

Har du gjennomfakturering må du be om utsettelse hos din strømleverandør. 

 

Har du flere spørsmål rundt faktura? Gå til Faktura og betaling.

Linjerydding, kvisting og trefelling

Hva gjør jeg når jeg har spørsmål om linjerydding, kvisting og trefelling? +

Det er grunneiers ansvar å holde master, ledninger og andre anlegg fri for busker, trær og hekker. Ønsker du planter og trær som med tiden vil vokse seg store (større enn ca. 2,5m) på eiendommen din, anbefaler vi deg å plassere de slik at de ikke kommer i konflikt med strømnettet. 

Plantes det under våre linjer og vegetasjonen ikke holdes lav nok, kan utførende entreprenør beskjære plantene dine. Dette vil nok gjøres kraftigere enn om du selv beskjærer jevnlig hvert år. Har du spesielle trær/busker/hekker det må tas spesielle hensyn til, ta kontakt med utførende entreprenør og bli enige om utførelsen. Har entreprenør beskåret dine planter/trær så er det ditt ansvar å holde dette vedlike. 

Alt om linjerydding og trefellingen finner du her

Smarte målere

Hvordan åpne min HAN port +

Logg inn på Min Side og klikk på "Åpne HAN-port her" øverst i menyen.
Du vil få en bekreftelse på e-post når din HAN-port er åpnet.

Hva vil det si for meg når jeg har måler uten kommunikasjonsmodul - manuell avlesning? +

Kunder som ikke har ny smartmåler med kommunikasjonsmodul vil få høyere nettleie i form av et avlesningsgebyr. Dette gjelder også dem som har fått utsettelse med legeerklæring for ny smartmåler med kommunikasjonsmodul. Årsaken er at det påløper ekstra kostnader for Glitre Energi Nett å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de få kundene dette gjelder. Blant annet har nettselskapet krav på seg til å manuelt lese av strømmåleren en gang i året. Prisen på avlesningsgebyret finner du i vår prisliste under Gebyrer og avgifter.

Alle nettselskap er regulert av NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat), og du finner mer informasjon om dette på NVE sine sider.

Strømkunden må betale for manuell avlesning

Spørsmål og svar om manuell avlesning

Har dere en bruksanvisning til måleren? +

Smart strøm 2

 

Pulstall
LED-lampen som blinker under skjermen på måleren blinker i takt med strømforbruket. Pulstallet for LED-lampen er angitt til høyre for lampen, og er merket med P (for eksempel "P 1000").

"S0" som står under "P" gjelder for kunder med sentral driftsovervåking (SD-anlegg) og viser S0-puls for kabeltilkobling. Denne type anlegg gjelder hovedsakelig større virksomheter med sentral driftsovervåking av anlegg som f.eks. ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, fyrkjeler og varmepumper.

Slå av strømmen i hele boligen/bygget
Strømbryteren kan brukes til å slå av strømmen, noe som kan være praktisk når hytta stenges for sesongen, eller når en bolig/et bygg bytter eier eller leietaker

ADVARSEL: Arbeid på det elektriske anlegget
Strømbryteren må ikke anvendes som sikkerhetsbryter. Anlegget må anses som spenningsførende og berøringsfarlig selv når bryteren i strømmåleren er koblet ut.

Måleren din sender målerverdier til innsamlingssystemet via et radiosignal. Denne kommunikasjonen er oppe kort tid etter installasjonen, og du vil kunne se forbruket ditt med timesverdier på Min Side  innen 24 timer etter installasjonen.  Her finner du leverandørens egen brukerveiledning her.

Hvordan kan man koble til eksternt utstyr for forbruksinformasjon? +

Måleren har to muligheter for å koble til eksternt forbruksdisplay/App:

1) Målerens HAN-kontakt (Home Area Network) som er en RJ45 kontakt. Kontakten er forberedt for fremtidig innhold av forbruksdata så snart myndighetene har besluttet hvilken protokoll som skal benyttes. Inntil videre er kontakten uten forbruksdata.

2) Målerens LED lampe. LED lampen blinker i takt med forbruket og impulsverdien er oppgitt på måleren.

Felles for begge løsningene er at eksternt utstyr ikke leveres av Glitre Energi Nett, men må skaffes fra en tredjepartsaktør. Måleren kan ikke benyttes til styring av forbruk og det kan ikke kobles PC til måleren. Man kan heller ikke se strømforbruket per kurs eller styre enkeltkurser av/på.

Les mer om målere på NVEs hjemmesider

Norsk Elektroteknisk komite (NEK) har laget en webside hvor du finner mer informasjon om HAN-porten

Hvordan kan jeg være sikker på at uvedkommende ikke får tilgang til mine data? +

Kraftbransjen er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. Datatilsynet har bidratt til sikkerhetsveilederen fra NVE for de nye digitale målerne.

Hvor får jeg oversikt over forbruket mitt? +

Når du logger deg inn på Min Side vil du få full oversikt over forbruket ditt pr time/dag/uke/år. Måleren registrerer forbruket ditt en gang i timen. Verdiene for forbruket ditt i dag, kommer inn etter kl. 09.00 neste dag.

Hva er strålestyrken til måleren? +

Målerne kommuniserer i et såkalt RF-Mesh-nett i henhold til Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)

Fribruksforskriften kan du lese her.

Måleren kommuniserer jevnlig gjennom hele døgnet innenfor Fribruksforskriftens restriksjoner.

  • Stråling fra Meshnet (radio): ca. 0,2 % av høyest tillatt effekt
  • Strålingen fra antennen er kun aktiv i ca. 1 min. pr. time

Se mer informasjon fra leverandøren Aidon her.

Statens strålevern avviser at de nye strømmålerne er farlige, og har slått fast at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik måler i hjemmet. Les mer om hva Statens strålevern sier her.

Kan man koble ethernetporten rett til en ruter for å gjøre avlesningene via kablet forbindelse? +

Målerens RJ-45-port er ikke en ethernet-port og vil ikke bli benyttet som fjernavlesning. Du som eier av anlegget skal i fremtiden kunne anskaffe og tilkoble et HAN-adapter som kan benyttes for å overføre måleverdier dit du ønsker det. Følg med fremover og les mer om dette på nettselskapets hjemmeside.

Hvilke fordeler gir dette til kraftsystemet? +

Når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene da prisene er som høyest, reduserer de også belastningen på systemet – slik at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. Slik kan den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene samtidig som kraftsystemet blir mer robust mot forbrukstoppene.

Hvorfor har jeg fått ny måler? +

De nye automatiske strømmålerne registrerer strømforbruket på timebasis, og du slipper å sende oss måleravlesninger. Dette gir muligheter for bedre kontroll og oversikt over eget strømforbruk og mer nøyaktig avregning.

Det er et  myndighetskrav at alle skal få ny automatisk måler innen 1. januar 2019. Innføringen av automatiske strømmålere er landsomfattende og bestemt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet og NVE. Rammeverket for innføringen er gitt gjennom lov og forskrift, og samtlige strømkunder omfattes av ordningen.

Hva gir AMS-måleren oss som vi ikke har hatt før? +

AMS-måleren vil gi nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Og ikke minst gir digital teknologi absolutt sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Smart Strøm gir fordeler både for kundene og kraftsystemet, og er dessuten miljøvennlig teknologi.

Strøm

Jeg skal bygge og trenger midlertidig strøm - hva gjør jeg? +

Dersom du har behov for byggestrøm kontakter du en entreprenør som vil hjelpe deg med bestillingen. Les mer her.