Glitre Energi med i Norflex

I NorFlex-prosjektet har vi som mål å utvikle fremtidens strømnett ved å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk. Over en periode på tre år skal energiaktørene Glitre Energi Agder Energi, Statnett, Mørenett og NODES sammen teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene.

Det trenger vi fordi vi er på vei mot et fullelektrisk samfunn. Det vil si at strøm skal erstatte fossil energibruk på mange områder, i tillegg til alt vi bruker strøm til i dag. Det norske strømnettet har vanligvis god kapasitet til å forsyne alle med strøm når de trenger den. Men fremover vil vi i enkelte perioder på dagen bruke mye strøm samtidig. Blir belastningen på nettet for stor, kan det bli strømbrudd.

Hittil har svaret på utfordringen med større forbruk rett og slett vært å bygge mer nett. Men dette koster, både for de som skal bygge, for kundene som må betale nettleie, og for samfunnet som helhet. Det å skulle bygge mer strømnett i takt med at stadig flere elbiler og andre apparater skal lades samtidig, er ikke bærekraftig i lengden.

Derfor vil vi bruke ny teknologi for å jevne ut toppene i forbruket. Dette er både enklere og rimeligere enn å forsterke strømnettet. Vi vil forsøke å utløse fleksibilitet i forbruket av strøm, ved at husholdninger og bedrifter kan få betalt for å redusere strømforbruket sitt når belastningen på nettet er stor.

Selskaper som lever av å kjøpe fleksibilitet fra strømkundene og selge den videre, kan tilby kundene å tilpasse strømforbruket deres på en måte som gir små konsekvenser og lavere strømregning. Denne ledige kapasiteten kan de så selge på en åpen markedsplass som er etablert for å handle med fleksibilitet. Kjøperne i et slikt marked kan være nettselskapene. I situasjoner der nettet i et område er i ferd med å bli overbelastet, vil de ønske at noen kunder reduserer sitt forbruk.

I NorFlex vil vi også teste om Statnett kan nyttiggjøre seg den fleksibiliteten nettselskapene ikke trenger til å balansere det norske og nordiske kraftsystemet.

NorFlex består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og tre piloter i avgrensede geografiske områder, kalt Demo Møre, Demo Glitre og Demo Agder. Her skal vi prøve ut ulike teknologiske løsninger for et slikt fleksibilitetsmarked.

Målet er at dette skal være til nytte for alle partene i markedet. Husholdninger og bedrifter kan tjene penger på være fleksible med strømforbruket sitt, og selskaper kan samle opp og selge fleksibiliteten i markedet. Ved å kjøpe denne fleksibiliteten kan nettselskapene lette belastningen på strømnettet og spare penger ved at behovet for nettforsterkning blir mindre. Statnett kan spare ved å bruke billige ressurser for å ivareta forsyningssikkerheten.

Prosjektet vil løpe ut 2021.

 

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Chat med oss om HAN-port og annet du måtte lure på