Skjema for bestilling av prosjektering for nettilknytning

Alle bestillinger til Glitre Energi Nett som omhandler utbygging for nettilknytning skal meldes inn ved å fylle ut skjema. For tiden må det påregnes opptil 8 måneder fra vi mottar en henvendelse til utstyr kan leveres. Vi oppfordrer derfor utbyggere å melde inn prosjekter så tidlig som mulig.

For mindre oppdrag som flytting av anlegg og melding om installasjonsarbeid er det kortere behandlingstid. Dette meldes inn av installatør, slik som tilknytninger av enkeltboliger og hytter. Gå til bestilling av serviceoppdrag.

Typiske dokumenter som kan vedlegges:

  • Effektbudsjett
  • REN Blad 3004
  • Målt Sosi-fil
  • Kart (vei- og bebyggelsesplan)

Anleggsbidrag
Klikk her for å få mer info om anleggsbidrag.