Prosjekter

Hvordan gå frem ved prosjekter

Ved planer om større utbygginger er det fordel for både utbygger og Glitre Energi Nett at dette innrapporteres til Glitre Energi Nett, så tidlig som mulig. Dette kan ha sammenheng med koordinering med andre prosjekter, tid til planlegging og prosjektering, samt innkjøp og leveringstid på utstyr.

Glitre Energi Nett må derfor informeres om byggeprosjektet i god tid før utstyret skal leveres. På grunn av stor pågang må det for tiden påregnes 8 måneder.

Skjema for bestilling av prosjektering for nettilknytning, benyttes for prosjekter som er besluttet å starte opp. Glitre Energi Nett vil da tildele oppdraget til en prosjektleder i løpet av 1-2 uker, avhengig av pågang. Det avtales rammer for prosjektet fortrinnsvis i et oppstartmøte med utbygger. Det sendes en forskuddsfaktura for prosjektering. Prosjektering starter når faktura er betalt. Det skal etableres en prosjektavtale mellom Glitre Energi Nett og utbygger, som fastsetter forhold knyttet til bl.a. elektrisk anlegg, SHA, kostnader, fakturering og fremdriftsplan. Glitre Energi Nett starter prosjektering når forskudd er innbetalt og utbyggingsavtalen skal være signert før Glitre Energi Nett bestiller materiell eller utførelse i prosjektet.

Utbygger dekker alle kostnader knyttet til forsyning av anlegget iht gjeldene anleggsbidragsregler. Anleggsbidraget innbetales på forskudd iht faktureringsplan. Dersom prosjektet termineres dekker utbygger medgåtte kostnader + MVA. Anleggsbidrag faktureres uten MVA, mens kostnader som ikke går under anleggbidragsregelen (§17.5), faktureres med MVA. Dette kan være kostnader som bl.a. flytting eller omlegging av eksisterende anlegg. Iht gjeldene regelverk skal anleggsbidraget etterberegnes og utbygger skal dekke de faktiske, medgåtte kostnader. Glitre Energi Nett har hverken lov til å ha fortjeneste på prosjektet eller belaste evt. ekstrakostnader på de øvrige nettkundene gjennom nettleien.

Etter prosjektering sendes entreprisen på forespørsel til el-entreprenører, som er pre-kvalifisert for å jobbe i Glitre Energi Netts distribusjonsnett. Det tar da 5-6 uker fra forespørsel til det kan inngås kontrakt med beste tilbyder. Ved store avvik fra kostnadsoverslaget i prosjektavtalen vil utbygger bli  informert. Fordelingstransformator er den komponenten med lengst leveringstid og det må påregnes inntil 10 uker fra inngåelse av kontrakt med el-entreprenøren. Andre forhold som kan påvirke framdriften og kostnadene er vinter og kulde. På kalde vinterdager kan man ikke regne med å kunne legge kabel eller utføre arbeid som krever utkobling av øvrige kunder i nettet.

Skjema for innmelding av mulig utbyggingsprosjekt, benyttes for prosjekter med større usikkerhet og som er mer enn 1 år fram i tid. Den informasjonen som sendes inn i skjema gir Glitre Energi Nett forutsetning for å komme med best mulig tilbakemelding til utbygger.  Ved å benytte skjema gir det Glitre Energi Nett god dokumentasjon på henvendelsen i de interne systemene og planene kan ved behov koordineres med annet arbeid i nettet.

Tilbakemeldinger som blir gitt angående kostnader og ledig kapasitet for prosjekter forutsetter dagens situasjon og vi tar forbehold om korrekt informasjon i Glitre Energi Netts nettinformasjonssystem. Ledig kapasitet tildeles etter ‘førstemann til mølla’-prinsippet og kan maksimalt reserveres i 3 måneder. Kø-ordningen sorteres etter dato for innsending av web-skjema, men må bekreftes gjennom prosjektavtale dersom det kommer flere aktører i samme område. Dette gjelder også ved innmating fra distribuert produksjon.

Kommende prosjekter:

Her gir vi en oversikt over kommende prosjekter. Hvor de er, type prosjekt, når forespørselen er, samt montasje.