Nettilknytning og måling

 

På denne side finner du:

  • Informasjon om de krav og rutiner som må til når du skal tilknytte, fjerne eller foreta endringer i det elektriske anlegget i små eller store prosjekter, samt hva vi krever av informasjon og dokumentasjon.
  • Beskrivelse av de ulike grensesnittene mellom nettselskapet og installasjoneier ved ulike installasjoner, samt ansvarsforhold ved ulike tilknytningspunkt.
  • Kravene som stilles til utførelsen av de ulike stikkledningene.
  • Regelverk spesielt for måling.  Presisering av regelverket og eksempler på Glitre Energi Nett sine krav/rutiner til plassering av målepunkt, samt oversikt over hvordan man setter opp måling av ulike anlegg.

 

Skisser:

Kabelstikkledning NEK399 fra kabelnett, ett anlegg

Kabelstikkledning NEK399 fra kabelnett, flere anlegg

Kabelstikkledning NEK399 fra luftnett, ett anlegg

Kabelstikkledning NEK399 fra luftnett, flere anlegg

Luftstikkledning NEK399, ett anlegg

Luftstikkledning NEK399, flere anlegg

Provisorisk anlegg

 

Dokumenter:

En del gjeldende dokumenter er under revidering, og har fortsatt EB Netts navn og logo i dokumentet. Dokumentene vil bli oppdatert på nettsiden fortløpende.

 

Melding om installasjonsarbeid

Utførelse av stikkledning

Opprettelse/arbeid i målepunkt i distribusjonsnettet

Definisjoner og forkortelser