Kvalifikasjonsordning

Sellihca som kvalifiseringsordning i Glitre Energi

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske kraftbransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden – og til å effektivisere innkjøp i tråd med EUs regelverk.

 

Leverandører som ønsker å levere varer og tjenester til Glitre Energi skal som hovedregel skal være registrert og kvalifisert i Sellihca. En registrering i Sellihca gir ingen garanti for oppdrag, men leverandøren vil komme opp som mulig tilbyder når det gjennomføres markedssøk i Sellihca-basen. Leverandøren vil da være på “long-list” og kunne motta konkurransegrunnlaget, eller bli invitert til ytterligere kvalifisering.

 

Bare unntaksvis tillater Glitre Energi å inngå kontrakter med leverandører som ikke ligger inne i Sellihca. I disse tilfellene vil det bli gjort en selvstendig «egenkvalifisering» av leverandøren og aktuell dokumentasjon må innhentes og følges opp manuelt (se link nedenfor).

Hvordan fungerer Sellihca

Kvalifiseringsordningen Sellihca har som formål å:

 • Gjøre mulige leverandører oppmerksomme på en tilbudsforespørsel.
 • Gi et grunnlag for leverandørenes avgjørelse om å melde seg
 • Beskrive det som skal anskaffes
 • Opplyse om kriterier som skal ligge til grunn for kvalifisering
 • Ivareta de generelle reglene (for anskaffelser som gjøres under Forsyningsforskriften)
 • Sikre reell konkurranse
 • Sikre forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet
 • Sikre objektive og ikke-diskriminerende kriterier

 

 

Anmodning om kvalifisering – leverandører til Glitre Energi

e-Qual i Sellihca:

e-Qual brukes når vi som oppdragsgiver ønsker å stille flere og viktige spørsmål eller krav til leverandører i forbindelse med kvalifiseringen for en konkret anskaffelse. eQual gjør det mulig å gå bredt ut med leverandørsøk og snevre inn aktuelle tilbydere basert på informasjonen som fremkommer av svarene (shortlist).

Leverandørinformasjonen som oppdragsgiver vil finne i Sellihca:

 • Nøkkelpersoner og kontaktinformasjon
 • Plasseringer og antall ansatte
 • Tilknyttede selskaper, for eksempel morselskap og datterselskaper
 • Finansielle nøkkeltall
 • Skatter og avgifter
 • Informasjon og rating fra Dun & Bradstreet
 • Valgte produkt- og tjenestekoder sammen med leverandørens egen beskrivelse
 • Kontaktperson
 • Informasjon om QA-system (kvalitetssikring)
 • Produsenter
 • Referanser
 • Revisjoner

 

 

Kontakt Sellihca

 

 Achilles Sellihca Qualification
Postboks 1817
4801 Arendal
Tlf.: + 47 37 06 35 30 /+ 47 37 06 35 30
Fax: + 47 37 06 35 31Les mer på achilles.com