eFaktura

Glitre Energi øker sitt bruk av efaktura, noe som fører til mer effektiv fakturahåndtering for både leverandør og Glitre Energi. Leverandørfordelene er reduserte kostnader for å skrive ut fakturaer, konvolutter, porto, raskere post og raskere behandling av faktura i Glitre Energi, noe som sikrer umiddelbar betaling. For Glitre Energi fører efaktura til en raskere og mer effektiv administrasjon.

 

Leverandører forplikter seg ihht Standard Avtalevilkår pkt 6.5 Efaktura, å tilfredsstille krav om å levere efaktura.

 

Glitre Energi tilbyr derfor disse måtene å ta imot efaktura:

  • Glitre Energis meldingssentral som fortiden er Pagero Norway AS – Knytt oss opp under Pagero Online, så godkjenner vi dere.
  • Samtrafikk (andre meldingssentraler) – Send oss hvilken meldingssentral og org.nr, så vi får lagt dere til i meldingssentralen Pagero.
  • EHF og ELMA-registeret – Vi er registrert i ELMA-registeret og tar imot efaktura via EHF-formatet.

 

Her ser du oversikten over hvilke selskaper og org nr som er tilknyttet.

 

 

Første gang dere sender en efaktura til oss, så MÅ dere sende en beskjed til oss slik at vi får kvalitetssikret dataflyten inn i vårt regnskapssystem.

 

 

I en overgangsfase tilbyr vi leverandører å sende pdf-fil på epost:

  • Fakturaer som pdf-fil på e-post – En av forutsetningene for at vi kan motta fakturaer på e-post er at dere kan levere faktura og vedlegg i en og samme pdf-fil

 

Av og til opplever vi at fakturaer som blir sendt på mail ikke kommer frem til oss.

Første gang dere sender oss fakturaen på mail, send også en kopi til mail: helene.bakke@glitreenergi.no slik at vi får sjekket at den kommer frem.

 

Les mer om vårt samarbeid med Pagero

 

Krav til fakturainnhold

Obligatorisk informasjon på e-faktura sendt til Glitre Energi-konsernet: Glitre Energi referanseperson/saksbehandler (Tre første bokstavene i fornavn og etternavn, f. eks. OLANOR – kontakt saksbehandler for å få den rette referansen) ellers bestillingsnummer/innkjøpsorde som referanse på fakturaene.

 

Sender du en e-faktura i noen av de nevnte standardformatene nedenfor, må ordrenummer og/eller kontaktperson finnes i disse XML-taggene for at Glitre Energi skal kunne ta imot fakturaen.

 

E2B
Ordrenummer: e2b:InvoiceHeader/e2b:InvoiceReferences/e2b:BuyersOrderNumber
Kontaktperson: e2b:Buyer/e2b:ContactPerson/e2b:Name

 

EHF
Ordrenummer:
– Fakturanivå – Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID
– Linjenivå – cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cac:OrderReference/cbc:ID
Kontaktperson: Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name

 

Spørsmål kan rettes til:

Helene Bakke, økonomikonsulent

Tlf 977 73 350
Mail: helene.bakke@glitreenergi.no