HMS og elsikkerhet

Glitre Energi Nett har som mål å sikre liv, helse og eiendom, både internt og eksternt. Dette søkes oppnådd gjennom klare retningslinjer for kobling av, og for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg. Videre søkes målet oppnådd gjennom kontroll av anleggene og adgangen til disse. Glitre Energi Nett vil også ved samarbeidsavtaler med andre energiverk og entreprenører medvirke til at målsetting om sikring av liv, helse og eiendom ivaretas. Dette er nærmere beskrevet i dokumentet for elsikkerhet.   Instruksen for bygg- og anleggsarbeid tar for seg SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) ved planlegging og gjennomføring av bygg- og anleggsoppgaver i Glitre Energi. Elsikkerhetsinstruksen er utarbeidet for å ivareta elsikkerhetsmessige forhold knyttet til arbeid i, og drift av Glitre Energi Netts høyspennings- og lavspenningsanlegg.  Noen nyttige PDF-filer:

Annet: