Godkjent materiell

Her finner du Glitre Energi Netts krav til godkjent materiell. Glitre Energi Nett ønsker i utgangspunktet ikke å sette mange føringer til hvilket materiell som skal benyttes på våre nettanlegg, men vi setter krav til at det materiellet som entreprenørene ønsker å benytte er å regne for ordinært materiell. Konkret betyr dette at det skal være tilgjengelig hos etablerte grossister/leverandører i Norge.

 

En del gjeldende dokumenter er under revidering, og har fortsatt EB Netts navn og logo i dokumentet. Dokumentene vil bli oppdatert på nettsiden fortløpende.

 

Se listen over godkjent materiell her.