Nettbibliotek

Nettbiblioteket er etablert som et oppslagsverk og veileder der fremgangsmåten og krav for etablering av små som store anlegg er beskrevet.  Videre  gis det informasjon om, og settes krav til, hvordan Glitre Energi Nett vil at ulike nettkomponenter skal etableres, merkes og ikke minst hvordan en skal forholde seg til Nettselskapet i forhold til elsikkerhet og HMS.  Det skal hjelpe våre kunder og samarbeidspartnere til å innhente nødvendig  informasjonen de trenger i forbindelse med ulike behov i  Glitre Energi Nett.  I forbindelse med etablering av Glitre Energi Nett er mange av dokumentene under revisjon. Arbeidet er planlagt ferdigstilt 01.03.17. Eventuelle endringer vil ikke påvirke  arbeidsoppgaver og andre forhold i vesentlig grad.

Leverandører

Her finner du som er leverandør nyttig informasjon og linker.

Les mer

Tekniske forhold

Her finner du informasjon om diverse tekniske forhold

Les mer

Skjemaer

Her finner du HMS-, tekniske- og administrative skjemaer

Les mer

Nettilknytning og måling

Informasjon om krav og regelverk i diverse arbeid

Les mer

HMS og elsikkerhet

Glitre Energi Nett har som mål å sikre liv, helse og eiendom, både internt og eksternt.

Les mer

Godkjent materiell

Her finner du Glitre Energi Netts krav til godkjent materiell.

Les mer

Godkjente samarbeidspartnere

Her finner du våre godkjente samarbeidspartnere

Les mer