Gravemelding

Å grave over strømførende kabler og ledninger er både farlig, kostbart og unødvendig!

 

  • Alle kabler og ledninger hos Glitre Energi Nett er tegnet inn på kart
  • Sjekk kart før du starter
  • Alle skal melde om graving som skal utføres og som kan berøre vårt nett
  • Skjer det skader på våre anlegg, uten gravemelding eller gjennom uaktsomhet, vil du bli holdt ansvarlig for skader og eventuelle avbruddskostnader (KILE)
  • Dersom skaden skjer på høyspentkabler, som er de kablene som overfører mest energi, kan skadebeløpet bli svært høyt. For å illustrere dette: Dersom Drammen ligger mørklagt i en time, tilsvarer dette en avbruddskostnad på ca. fem millioner kroner.

 

Mer nyttige informasjon får du på gravemelding.no.