Bygging/ombygging

For å få nye anlegg tilknyttet el-nettet eller gjort endringer i eksisterende anlegg, må du ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør. Installatøren tar seg av all kontakt med nettselskapet. I menyen til venstre finner du Glitre Energi Netts tekniske retningslinjer.

 

Nye anlegg

  • Det må vanligvis legges en ny kabel til nye boliger
  • Glitre Energi Nett kobler til kabelen og forsterker øvrig el-nett i de få tilfellene det er nødvendig
  • Kostnadene med arbeidet blir belastet kunden gjennom anleggsbidrag
  • Før arbeidet utføres vil kunden motta et brev fra Glitre Energi med informasjon om anleggsbidrag og praktiske forhold ved graving

 

Endringer i eksisterende anlegg

  • Ved økning av effektuttak hos kunde må nettselskapet vurdere om nettet må forsterkes
  • Ved nytilknytninger vil kunden få et informasjonsbrev hvis arbeid som medfører anleggsbidrag er nødvendig
  • Endringer som ikke krever annet arbeid fra nettselskapet enn fjerning, utskifting eller remontering av måler, vil ikke medføre anleggsbidrag