To oppsynsmenn ser utover Drammen by

HMS og sikkerhet

I Glitre Energi jobber vi sammen for en trygg og skadefri hverdag for alle – om du jobber i vår organisasjon eller på ett av våre anlegg. Vi har klare retningslinjer for kobling av, og for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg.

Vi har streng kontroll med anleggene og adgangen til disse. Her kan du lese mer om våre instrukser, og retningslinjer, samt søknadsskjemaer for adgang.