Publisert: Torsdag, 11. Mai - 2017 |  

Endring i nettleien

nettleie  (1 of 1)

 

Det vil bli en endring i nettleien for Glitre Energi Netts kunder med virkning fra 1.6.2017. Energileddet i nettleien inkludert offentlige avgifter vil endres til 47,69 øre/kWh (sommer) og til 49,94 kWh/øre (vinter). Nytt fastledd blir 1250 kroner per år.

 

For en gjennomsnitts husholdning med et strømforbruk på 20.000 kWh vil endringen utgjøre om lag 564 kroner i året, eller 1,53 kroner per dag. Endringen skyldes i hovedsak store investeringer i nettet, spesielt sentralnettet, noe som vil påvirke nettkunder over hele landet.

 

Økt krav til sikkerhet og investeringer

Nettleien du betaler skal sikre stabil og sikker strømforsyning. Den dekker de kostnadene nettselskapene og Statnett har ved å bygge, drifte og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner rundt deg.

Nettselskap i Norge er monopolbedrifter, og vi i Glitre Energi ser på det som et ekstraordinært ansvar å drive mest mulig effektivt for kundene våre. Vi jobber hardt for å kunne levere strømmen sikkert hjem til deg til lavest mulig pris. Etter endringen i nettleien, har Glitre Energi Nett fortsatt blant de laveste nettleiene i Buskerud og landet forøvrig.

 

Nettleien er kraftig regulert av myndighetene, og for en gjennomsnittshusholdning utgjør nå statlige avgifter over 50 prosent av nettleien.

 

 

Lurer du på hva som er hva på strømregningen din?

Litt forenklet består strømregningen av nettleie, strøm og avgifter, fordelt på ca en tredel hver. Nettselskapene setter nettleien etter inntektsrammen som er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel på markedet. I tillegg kommer offentlige avgifter som merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet.

Diagrammet viser fordelingen av strømforbruket ved et årsforbruk på 20.000 kWh/året

 

Stromkostnader diagram

 

En fullstendig oversikt over nettleieprisene, og mer informasjon om nettleie finner du her.

 

Har du spørsmål?

Kanskje finner du svaret under våre Spørsmål og svar her. Du kan også kontakte oss på vårt kontaktskjema.