Endring i nettleien

Det vil bli en endring i nettleien for Glitre Energi Netts kunder med virkning fra 1.10.2021. Energileddet i nettleien øker fra 41,86 til 44,99 øre/kWh. Kapasitetsleddet forblir det samme, og det vil fortsatt være billigere nettleie på natten, med en rabatt på 12 øre/kWh mellom kl. 22 og kl. 06.

For en gjennomsnitts husholdning med et strømforbruk på 20 000 kWh vil endringen utgjøre om lag 40 kroner i måneden.

Nettselskapene i Norge er strengt regulert, og vi i Glitre Energi Nett ser på det som et ekstraordinært ansvar å drive mest mulig effektivt for kundene våre. Vi jobber hardt for å kunne levere strømmen sikkert hjem til deg til lavest mulig pris. Strømnettet er et spleiselag, når kostnadene med å levere strømmen til deg endrer seg, blir konsekvensen at nettleien må endres. De høye strømprisene i år, har gitt økte overføringskostnader for nettselskapene. Etter endringen i nettleien, har Glitre Energi Nett fortsatt blant de laveste nettleiene i Viken og landet for øvrig.

Nettleien du betaler skal sikre stabil og sikker strømforsyning. Den dekker de kostnadene nettselskapene og Statnett har ved å bygge, drifte og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner rundt deg.

Hva er hva på strømregningen din?

Litt forenklet består strømregningen av nettleie, strøm og avgifter.

Nettselskapene setter nettleien etter inntektsrammen som er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel på markedet. I tillegg kommer statlige avgifter som merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet. Diagrammet viser fordelingen av strømkostnader ved forbruk 20.000 kWh/året.

Priser

Fordelingen er basert på gjennomsnittlig spottpris registrert 1-14.september, og avgifter og ny nettleie gjeldende fra 1.oktober.

En fullstendig oversikt over nettleieprisene, og mer informasjon om nettleie finner du her

Smart nettleie 

Kunder med smart nettleie vil fortsatt ha billigere nettleie fra kl. 22 til kl. 06, og et kapasitetsledd. Bruker du lite strøm samtidig og belaster strømnettet med lav effekt vil du betale mindre enn de som bruker mye strøm samtidig og belaster strømnettet med høy effekt. Du kan derfor spare både ved å ha et jevnt forbruk gjennom døgnet og ved å flytte for eksempel elbillading til natten.

Les mer om smart nettleie her.

 

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Skriv til oss på chat om HAN-port, innlogging på Min Side og spørsmål om nettleiefaktura