Elsikkerhet

Elektrisitet blir en større og større del av hverdagen vår. Da er det spesielt viktig å vite hva som ligger under begrepet elsikkerhet. 

 

Hva er elsikkerhet?  

Elsikkerhet er et felles uttrykk som handler om sikkerhet knyttet til elektrisitet ved elektriske anlegg og elektrisk utstyr. 

 

Hvem har ansvar for hva?  

  • Du som boligeier har ansvaret for ditt eget elektriske anlegg. Det vil si f.eks sikringsskap og stikkontakter i boligen din.  
  • Vi som netteier har ansvaret for alt frem til din boligs yttervegg.   

 

Visste du at nesten 40 prosent av alle branner her til lands er forbundet med feil i elektrisk utstyr eller feil bruk av utstyret? Mange branner oppstår i forbindelse med sikringsskapet. 

Som eier av en bolig er det ditt ansvar å se til at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Er det lenge siden sist anbefaler vi deg å ta kontakt med en godkjent el-installatør snarest slik at de kan ta en gjennomgang hos deg.  

Er boligen din gammel og har skrusikringer? Da anbefaler vi deg å bytte til automatsikringer da skrusikringer er en mulig brannfelle. Skrusikringer som ikke er skrudd godt nok til kan blant annet føre til brann.  

Dersom boligen din er ny, eller du har et nytt sikringsskap, sørg for at du får samsvarserklæring fra den som utfører arbeidet. Dokumentasjon på alt som er gjort er noe du kan få bruk for ved fremtidig salg av boligen din eller ved kontroll av det lokale eltilsynet.  

 

Hvem er det lokale eltilsynet?  

Det lokale eltilsynet (DLE) er en del av nettselskapene i Norge. DLEs oppgave er å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm. DLE utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap som er det offentlige tilsynsapparat for elsikkerhet.  

Noen av oppgavene til DLE:  

  • Foreta stikkprøve kontroller av det elektriske anlegg og utstyr i private boliger.  
  • Kontrollere at installatører som jobber med elektriske anlegg har nødvendig kunnskap og sikre rutiner for å utføre jobben på en trygg måte. 
  • Informere barn og unge om viktigheten av elsikkerhet gjennom opplysningsarbeid i skolene. 
  • Kontrollere at virksomheter som omsetter elektrisk utstyr gjør dette i henhold til lover og forskrifter, og at det utstyr som tilbys har et akseptabelt sikkerhetsnivå. 
  • Gir råd om bruk og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr, og informerer om årsaker til brann og ulykker forårsaket av elektrisk strøm. 

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 09.00 - 15.00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Skriv til oss på chat om HAN-port, innlogging på Min Side/app og spørsmål om nettleiefaktura