Dette er elsikkerhet

Elsikkerhet er felles uttrykk for beskyttelse mot:

  • Brannfare
  • Berøringsfare
  • Eksplosjonsfare
  • Andre fenomener ved bruk av elektrisk anlegg

 

Eltilsyn, skrusikringer og brannfare

Har du sikringsskap med skrusikringer, bør du være på vakt. Overbelastning kan føre til brann, og ansvaret for elanlegget hviler på deg som boligeier. Når temperaturen synker og det er mørkt store deler av døgnet belastes elanlegget mer.

 

Varmgang i skrusikringer er en gjenganger for gamle anlegg når Det Lokale Eltilsyn (DLE) foretar kontroll. Manglende jording og manglende dokumentasjon på utført arbeid er også gjengangere.

 

Tilsynet skal også rettes mot de som omsetter elektrisk utstyr og at de som er autorisert til å utføre installasjonsarbeid har tilstrekkelig kunnskap og rutine for jobben. Tilsynet innebærer også stikkontroll av boliger og informasjon til boligeiere. I 2013 blir det gjennomført 2.600 stikkprøver i boliger.

 

Her kan du lese mer om skrusikringer og brannfare