Elhub – hva er det?

Elhub er kraftmarkedets nye datahub som skal i drift fra 18. februar.

Elhub er et sentralt IT-system som skal effektivisere kraftmarkedet i Norge. Hvis du som kunde skal skifte strømleverandør, eller når forbruket ditt skal avregnes og faktureres, skal Elhub være løsningen for mer effektiv og sikker utveksling av data.

Fremover skal kunden kun henvende seg til sin strømleverandør i forbindelse med flytting og leverandørbytter, ettersom Elhub vil være grensesnittet i stedet for hvert enkelt nettselskap.

I forbindelse med testperioden fram til oppstarten av Elhub 18. februar er det ikke mulig for kundene å bytte strømleverandør. Dette fryses for å unngå feil i avregning og fakturering etter at Elhub går i drift.

Sikker håndtering

Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) som skal installeres hos alle strømkunder innen 2019.

Med de nye smarte strømmålerne som alle kunder har fått installert, får kundene nå bedre informasjon om sitt eget strømforbruk, og en mer nøyaktig avregning slik at man blir fakturert for sitt faktiske forbruk. Kundene vil få bedre oversikt over strømforbruket sitt og mulighet til å bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte. Strømkundene kan også bli plusskunder og produsere sin egen strøm.

Nettselskap har innhentet personnummer ved bestilling av nettleie, når Elhub settes i drift, skal alle strømavtaler inneholde fødselsnummer for at kunden skal identifiseres entydig.

Kunden bestemmer tilgang til data

Personopplysninger inkludert fødselsnummer og måleverdier som lagres i Elhub skal ikke deles med andre enn de kunden selv inngår avtale med.

Alle strømleverandører skal tilby webløsninger som gir strømkundene oversikt over hvem som har tilgang til deres opplysninger. Kundene styrer selv hvilke aktører som til enhver tid har tilgang.

Dette kalles Elhub plugin. Den gir deg tilgang til blant annet informasjon om hvilken strømleverandør og netteier du har, samt årsforbruk og målerverdier.

Du kan logge deg inn i Elhub sin Min Side her.

 

Elhub driftes av Statnett på oppdrag fra NVE. Les mer om Elhub her, eller på NVEs sider her.

 

Spørsmål og svar

Skal du flytte?

Kontakt din strømleverandør – de vil hjelpe deg med oppsigelse av både strøm- og nettleieavtale. Skal du flytte inn i en ny bolig kan du finne en oversikt over alle strømleverandører her. 

Oppsigelsen din må sendes til strømleverandøren din minst 1 uke før flyttedato. Da gjelder oppsigelsen både strøm- og nettleieavtalen din.
Det er ikke mulighet for å si opp strømavtale tilbake i tid uten at ny kunde overtar fra samme dato.

Nettselskapet vil stenge strømmen i boliger hvor det ikke er aktiv strømkunde. Dersom du sier opp strømmen er det viktig at huseier er klar over faren for frostsprengning av for eksempel vannrør ved stenging av strømmen, og dermed varme, i vinterperioden.

Jeg har allerede flyttet, hvem skal jeg gi beskjed til?

Du skal kontakte din strømleverandør selv om du alt har flyttet ut av din bolig, de vil hjelpe deg med oppsigelse av både strøm- og nettleieavtale.

Ingen skal flytte inn etter meg, hva gjør jeg?

Dersom ingen skal flytte inn etter deg kan det være lurt og oppfordre eier av bolig til å kontakte nettselskapet da nettselskapet vil stenge strømmen i boliger hvor vi ikke har en aktiv kontrakt.

Koster det noe å åpne en stengt strømmåler?

Ja, det koster noe for å få åpnet en strømmåler som er stengt. Åpning av stengte strømmålere foregår på dagtid før kl. 14:00. Se her for priser angående åpning.

Skal du endre kontaktinformasjon? 

Da må du ta kontakt med strømleverandøren. Det er de som skal holde kontaktinformasjonen din oppdatert, og sørge for at oppdateringer meldes videre inn i Elhub – slik at andre aktører, som nettselskapene, får korrekt informasjon derfra.

Gjelder oppdatering varsel om strømstans kan du gjøre dette selv på Min Side her

Hva er Min Side på Elhub? 

Alle strømleverandører skal tilby webløsninger som gir strømkundene oversikt over hvem som har tilgang til deres opplysninger. Kundene styrer selv hvilke aktører som til enhver tid har tilgang.

Det er dette som er Min Side på Elhub. Den gir deg tilgang til blant annet informasjon om hvilken strømleverandør og netteier du har, samt årsforbruk og målerverdier.

Du kan logge deg inn på Elhubs Min Side her.

 

 

 

 

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Chat med oss om HAN-port og annet du måtte lure på