Publisert: Mandag, 25. April - 2016 |  

Bidrar til lokal vekst og offentlig velferd

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Gjermund Hansen

 

EBs års- og samfunnsrapport for 2015 ble nylig offentliggjort.

Nytt i år er en egen samfunnsrapport med et ringvirkningsregnskap som viser hvordan EB bidrar til lokal vekst og offentlig velferd, og et ekstra fokus på rapportering på samfunnsansvaret vårt.

 

Her kan du lese hele årsrapporten.

 

EB produksjon

 

De økonomiske resultatene  for 2015 viser et konsernresultat etter skatt på 101,7 millioner kroner. Styret foreslår et utbytte til eierne etter skatt på 101,7 millioner kroner.

– Det har skjedd veldig mye i EB i 2015. Vi har blant annet slått oss sammen med Lier Everk og Hadeland Energi for å skape to robuste regionale nett- og strømsalgsselskaper. Jeg vil takke alle de ansatte for innsatsen og positiv innstilling til endringene vi har vært gjennom, sier konsernsjef Pål Skjæggestad.

– Alle vi i EB skal fortsette å spre energi og skape fornyelse, og vi vil bidra til å sikre våre kraftverdier inn i fremtiden, skape arbeidsplasser og ikke minst bygge opp under fremtidens fornybar samfunn, sier han.

 

Ringvirkninger

EBs ambisjoner er å videreutvikle og fornye energiforsyningen i Buskerudregionen og skape verdier for eierne samtidig som kundene får konkurransedyktige strømleveranser. Strategien som er fulgt i en årrekke for å realisere denne ambisjonen er å investere i nye fremtidsrettede energianlegg og tilhørende systemløsninger innenfor kraftproduksjon, kraftnett og varmeproduksjon/fjernvarme.

EB eies av Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar og Drammen kommune med 50 prosent eierandel hver. Med lokale eiere kommer også eiernes andel av verdiskapningen i lokalområdet eierne til gode.

I 2015 betalte EB over 72 millioner kroner i lokale skatter og avgifter. Indirekte bidro også våre leverandører og våre nå 241 ansatte til omfattende verdiskapning i lokalområdet gjennom kjøpekraft og lokal aktivitet.

 

Visste du at?

  • I 2015 bidro EB med 582 millioner kroner i skatter og avgifter og utbytte til samfunnet. En stor del av midlene gikk til offentlig velferd i vårt lokalområde.
  • I 2015 gjorde EB innkjøp for 136 millioner kroner hos lokale leverandører og sysselsatte 62 personer i disse virksomhetene.
  • Siden 2009 har EB delt ut til sammen 11.828 refleksvester til førsteklassinger i kommunene omkring oss.
  • Vi har delt ut 2.455 nye draktsett til barn og unge i lokale idrettslag fra 2012 til 2015.
  • EB støtter barne- og ungdomsidretten, så vel som topplag i lokalområdet. Til sammen brukte vi i 2015 over 3,3 millioner på sponsoravtaler og aktiviteter.
  • 99 lag og foreninger har fått støtte fra EB gjennom Norges best betalte dugnad.
  • Ansatte i EB har trent inn nesten 200.000 kroner i året til Aktiv mot kreft.
  • I 2015 innførte vi Energistøtten til lokale lag og foreninger i Kongsberg, Nedre Eiker og Drammen.

Smakebiter fra Års- og samfunnsrapporten

 

rapport side 22-23

 

rapport side 16-17

 

Her kan du lese hele årsrapporten.