Linjebefaring

Linjebefaring er en stor del av Glitre Energi Netts drift- og vedlikeholdsplan slik at DU kan ha strøm i stikkontakta til enhver tid.

 

Vår jobb er å sørge for at strømmen du bruker og trenger, kommer frem til deg til enhver tid. Vi har derfor flere type linjebefaringer som hjelper oss med å raskere inspisere linjene våre og notere oss feil som må rettes opp i. Vi får bedre oversikt over skogen rundt strømnettet så vi vet hvor det må ryddes nå når snøen smelter.

 

Forebyggende arbeid

Vi er pliktet til å inspisere høyspentlinjene våre minst en gang i året – dette for å kartlegge feil som eventuelt kan oppstå.

Som de fleste av oss er klar over, er trær over strømnettet hovedårsaken til at strømbrudd oppstår. Rundt 60-70% av distribusjonsnettet vårt befinner seg i skogsområder, og hele 70-80% av regionalnettet vårt befinner seg i skogsområder. Ved toppkontroll og linjebefaring kan vi fange opp trær som nærmer seg strømlinja raskere for å unngå strømbrudd.

 

Helikopterbefaring 2023

I uke 10 og 11 vil vi gjennomføre helikopterbefaring i vårt nettområde. Se under hvilke dager vi flyr hvor. 

 

Uke 10:
Sør, Hvittingfoss: Mandag
Kongsberg: Mandag og tirsdag
Drammen: Onsdag
Lier og Røyken: Onsdag og torsdag. (I Lier skal distribusjonsnettet befares ifm. mastekontroll fra bakken, og det vil derfor være mindre flyvning der i år. Regionalnettet vil fortsatt befares via helikopter.)
Hokksund og Ringerike: Torsdag
Numedal, Hallingdal og Ringerike: Fredag

 

Uke 11:
Hadeland vil befares på mandag, tirsdag og onsdag.

 

Det finnes flere type linjebefaringer

Hvis vi deler opp strømnettet vårt i 10 deler kan vi si at i 9 av de 10 delene bruker vi helikopter for å inspirere linjene våre. Den siste delen av strømnettet vårt befares gjerne fra bakken eller ved bruk av droner.

Linjebefaring gjør vi i all hovedsak en gang i året, gjerne i mars måned da kaldt og fint vær gir gode resultater. Hvit snø som bakgrunn gir enklere observasjoner som gjør at vi kan gjennomføre linjebefaringen på en rask og effektiv måte.

 

Helikopterbefaring

Helikopterbefaring er en viktig del av vår drifts -og vedlikeholdsplan for å kunne sikre deg strøm i stikkontakta til enhver tid.

Helikopter skaper mye støy i perioden vi flyr over området ditt, men dataene vi får ved helikopterbefaring er viktige verktøy for å drifte, vedlikeholde og forbedre strømnettet – for å sikre liv, helse og eiendom. I tillegg til at det gir viktige data, er det også en tidseffektiv måte å gjennomføre linjebefaringen vår på. Vi drifter og vedlikeholder tross alt et strømnett som kan sammenlignes med Norge på langs, fra Nordkapp til Lindesnes, hele tre ganger.

 

Tar hensyn til dyr underveis i helikopterbefaringen

Det er ikke bare vi mennesker som synes det bråker når helikopteret flyr over oss, og vi tar derfor godt hensyn til blant annet gårdsdyr som er ute på beiter. Vi har god sikt fra helikopteret, så dersom vi ser dyr ute på beiter flyr vi helikopteret høyere og bruker heller kikkert for å inspisere strømnettet.

Vi sender alltid ut informasjon i form av enten e-post eller SMS i forkant av helikopterbefaringen så du vet hvilken uke vi planlegger å fly over området ditt, men noe mer nøyaktig enn det kan være vanskelig å oppgi ettersom vi er avhengige av at været spiller på lag med oss.

Helikopter brukes til andre oppgaver også

Dersom vi oppdager masse feil på samme tidspunkt i strømnettet, vil vi noen ganger bruke helikopter til å lokalisere feilene raskest mulig. Da er vi med i helikopteret for å kartlegge feilene.

Helikopter er et sterkt verktøy vi bruker når snø og is skaper problemer som f.eks strømbrudd. Da kan vi bruke helikopteret til å blåse av snø på skog og linjer.

Islast er et begrep vi bruker for de situasjonene der det legger seg snø og is på linjene. For å fjerne dette kan vi bruke helikopter med et spesial verktøy som henger under helikopteret.

Islast måles i antall kilo is per meter linje. Av strømlinjene i Norge er de fleste linjene dimensjonert for å tale at det legger seg minst fire kilo is per meter, men på noen strekning er linjene dimensjonert for å tåle opp til 20-30 kilo is per meter!

Droner

Droner blir mer og mer brukt som en del av vårt drifts -og vedlikeholdsplan av strømnettet, og brukes blant annet til å ta bilder inn mot prosjekter og planlegging av disse. Droner er noe vi vil satse på i fremtiden som en del av ny teknologi med mindre utslipp og støy.

Droner brukes både i drift og beredskap

I en driftsituasjon er det i hovedsak linjebefaring eller toppkontroll av master. Ved toppkontroll blir alle komponenter nærmere undersøkt enn ved en linjebefaring. Linjebefaring er en mer kjapp visuell kontroll for å se at vi drifter forskriftsmessig på strekninger som har vært utsatt for ekstra belastning for eksempel vind, snø o.l..

I beredskap brukes kan drone brukes i feilsituasjoner, der vi for eksempel kan finne busker, avbrente ledninger osv.

Linjebefaring gjort fra bakken

Når vi har befaring/inspeksjon fra bakke bruker vi som regel beina våre, ATV eller snøscooter. Her kontrolleres det stort sett det samme som ved helikopterbefaring, selv om man ikke kan se hva som skjer på oversiden av komponentene. Men på bakken kan man til få gevinsten av å se skog under linje bedre enn fra luften. Når befaring utføres på bakken samkjører vi stort sett med at det blir utført råtekontroll på tremaster. Det sjekkes også fundamenter der det er stålmaster.

 

 

Linjebefaringen er en del av arbeidet for å sikre best mulig leveringssikkerhet for kundene våre.

Se filmen fra en av våre helikopterbefaringer her.