Kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Glitre Energi Nett har høy leveringssikkerhet i sitt nettområde. Det er få av våre kunder som blir rammet av langvarige avbrudd. Dersom noen rammes av avbrudd som varer over 12 timer har nettkundene krav på direkte økonomisk kompensasjon, jfr. Kontrollforskriften Kapittel 9A. 

Fra 1.1.2021 får du som kunde automatisk kompensasjon for strømbrudd over 12 timer.   

De fleste nettkundene har smart strømmåler i sin bolig. Med disse får vi mer og bedre informasjon om blant annet strømbrudd. Denne informasjonen kan vi bruke i arbeidet med å identifisere hvilke nettkunder som har opplevd avbrudd over 12 timer, og som dermed skal få kompensasjon. Dersom du har opplevd et strømbrudd som varte i over 12 timer vil du kunne se kompensasjonen din på nettleiefakturaen din.  

Satser: 

Husholdninger og fritidsboliger vil få utbetalt en kompensasjon per målepunkt, og satsen er: 

  • Husholdninger: 
    500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time, 
  • Fritidsboliger:
    125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time. 

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. 

  • Flere strømbrudd etter hverandre regnes som sammenhengende dersom ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer. 
  • Avbruddsperioden regnes fra det tidspunkt Glitre Energi først fikk melding om avbruddet, eller visste eller burde visst at avbrudd hadde funnet sted.