Elsikkerhet

Elsikkerhet er viktig. En sjekk av det elektriske anlegget ditt kan forhindre brann i hjemmet ditt. For visste du den vanligste årsaken til brann i hjemmet er grunnet feil på det elektriske anlegget ditt?

Dette er elsikkerhet

Elsikkerhet

Elektrisitet er blitt en viktig del av hverdagen, men må behandles med respekt. Er du klar over at du er ansvarlig for å se etter og vedlikeholde ditt eget elektriske anlegg?

Hva er elsikkerhet? Elsikkerhet er felles uttrykk for beskyttelse mot:

 • Brannfare
 • Berøringsfare
 • Eksplosjonsfare
 • Andre fenomener ved bruk av elektrisk anlegg

Eltilsyn, skrusikringer og brannfare

Har du sikringsskap med skrusikringer, bør du være på vakt. Overbelastning kan føre til brann, og ansvaret for elanlegget hviler på deg som boligeier. Når temperaturen synker og det er mørkt store deler av døgnet belastes elanlegget mer.

Varmgang i skrusikringer er en gjenganger for gamle anlegg når Det Lokale Eltilsyn (DLE) foretar kontroll. Manglende jording og manglende dokumentasjon på utført arbeid er også gjengangere.

Tilsynet skal også rettes mot de som omsetter elektrisk utstyr og at de som er autorisert til å utføre installasjonsarbeid har tilstrekkelig kunnskap og rutine for jobben. Tilsynet innebærer også stikkontroll av boliger og informasjon til boligeiere. I 2013 blir det gjennomført 2.600 stikkprøver i boliger.

Skrusikringer en mulig brannfelle

 • Nesten 40 prosent av alle branner her til lands er forbundet med feil i elektrisk utstyr eller feil bruk av utstyret. Mange branner oppstår i forbindelse med sikringsskapet.
 • Boliger bygd før 1998 har ofte skrusikringer, og det kan være en brannfelle. Svidd lukt, varmgang eller en svart farge rundt en sikring kan være tegn på at noe er galt. Huseier bør sikre seg at skap med skrusikringer sjekkes jevnlig.
 • Automatsikringer anbefales. Det gir mindre sjanse for støt, men først og fremst er det sikrere mot brann. Elektrobransjen advarer mot de gamle sikringsskapene fordi faren for overbelastning i hver enkelt skrusikring er stor. Sikringer som ikke er skrudd godt nok til, kan også føre til brann.

 

Boligeier har stort ansvar

Som boligeier eier du det elektriske anlegget, og det er din plikt å sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften.

Ansvaret for vedlikehold innebærer at du engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer. Det bør også foretas regelmessig ettersyn av anlegget, f.eks. hvert femte år i boliger eller oftere på eldre anlegg. Når el-installatører har gjort større endringer på det elektriske anlegget er det også fornuftig med ettersyn av hele anlegget. I DSBs elvirksomhetsregister finner du godkjente elektroinstallatører.

Ved installasjon av nye anlegg eller endringer på eksisterende anlegg må du alltid få en samsvarserklæring fra den som utfører arbeidet. Det er viktig dokumentasjon for utført arbeid som du kan få bruk for ved fremtidige endringer, salg av boligen eller ved kontroll fra det lokale eltilsynet.

Som nettdistributør har Glitre Energi Nett ansvar for alt frem til boligens yttervegg.

 

Sjekk sikringsskapet

 • Som boligeier bør du foreta regelmessige undersøkelser av det elektriske anlegget i boligen.
 • I sikringsskapet bør du sjekke at lokk, deksler og sikringer ikke er unormalt varme, og hvis du har skrusikringer, bør du sjekke at alle skrusikringene er godt tilskrudd.
 • Har du jordfeilbryter, bør du bruke prøveknappen og teste at jordfeilbryteren løser ut. En jevnlig sjekk av jordfeilbryteren bidrar til at det er større sjanse for at den virker når den skal enn om prøveknappen aldri blir benyttet.
 • Unngå å lagre ting i sikringsskapene, som for eksempel pappemballasje til sikringer og lyspærer, lommelykter og verktøy.
 • Vis stor respekt for sikringsskapet. Sjekk at alt er i orden og hold det ryddig, og for all del ikke rot med hendene rundt sikringene og kablene. Det kan være livsfarlig.

Les mer om elsikkerhet på Sikker hverdag og elsikkerhetsportalen her.

Sjekk våre elsikkerhetstips

Her er våre beste tips for en trygg og sikker hverdag.

1. Gå aldri fra komfyren når du lager mat. Husk å rengjøre viften over ovnen.

Elsikkerhet 4

Komfyr

Komfyren er den absolutte verstingen på brannstatistikken. Gå derfor aldri fra komfyren når du lager mat. Hver tiende dødsbrann starter på komfyren fordi folk glemmer eller sovner fra matlagingen. Disse brannene starter ofte på natten. Unngå å lage mat når du er full og trøtt. En komfyrvakt er krav i alle nye  elektriske anlegg. Med en komfyrvakt slår komfyren seg av når det oppstår farlige situasjoner. Les mer om det her

Vifte
De fleste har en ventilator med avtrekksvifte montert over komfyren. Over tid samler det seg store mengder fett her. Det er svært viktig at ventilatoren rengjøres jevnlig. Mange branner har startet fordi strålevarme fra komfyren har antent fettet i ventilatoren.

 

2. Oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel bør bare brukes når du er hjemme, og ikke når du sover.

Elsikkerhet

Vaskemaskin og tørketrommel er ofte involvert i brann. Disse apparatene bør derfor bare brukes når du er hjemme, og aldri når du sover. Du må huske å rense lofilteret i tørketrommelen etter hver bruk. Du bør også installere røykvarsler i nærheten av vaskemaskin, oppvaskmaskin og i rom med komfyr.

3. Følg med på brødristeren når den er i bruk. Ikke stapp brødskivene nedi. Trekk ut støpselet når du er ferdig.
Elsikkerhet 3

Trekk alltid ut støpselet til husholdningsapparater når de ikke er i bruk. Dette gjelder spesielt apparater som inneholder varmeelementer som kaffetrakter, vannkoker, brødrister, hårføner, strykejern etc. Da unngår du at de slår seg på dersom noen kommer borti bryteren uten å vite det. Slikt utstyr inneholder også en termostat som kobler ut strømmen ved et bestemt varmenivå.

Termostater har til felles at de en gang vil slutte å virke. Når det skjer fortsetter oppvarmingen av apparatet til det smelter og i verste fall antenner omgivelsene. Ved å trekke ut apparatet etter bruk er du sikret at dette ikke skjer når du selv ikke er til stede.

4. Vær forsiktig med å lade mobil eller PC om natten. Pass på at de ikke er tildekket av sengetøy eller klær.

Elsikkerhet 2

Du har kanskje kjent at mobilen eller PCen kan bli veldig varm om natten. Pass på at de aldri er tildekket av sengetøy eller klær  når du lader.

5. Pass på at du ikke sovner med PCen i senga. En dyne på varm PC kan være brannfarlig.

Du bør ikke legg fra deg PCen i senga eller på sofaen, og du bør slå den helt av når du er ferdig med å bruke den. Om dyna blir liggende på PCen kan den tette luftinntaket, maskinen kan gå varm og det kan oppstå brann. En bærbar datamaskin må stå på en plan overflate.