Elsikkerhet

Strøm er en viktig del av vår hverdag, men den må behandles med respekt. Vi i Glitre Energi Nett tar elsikkerhet på alvor. Vet du hva som skal til for å gjøre ditt hjem elsikkert?

Glitre Energi Netts syv tips for en
trygg og sikker el-hverdag. 

Dette er elsikkerhet 7

1. Lad elektriske produkter kun når du er våken og til stede

Lad ikke mobil og pc på soverommet. Du bør ikke legge fra deg PCen i senga eller på sofaen, og du bør slå den helt av når du er ferdig med å bruke den. Om dyna blir liggende på PCen kan den tette luftinntaket, maskinen kan gå varm og det kan oppstå brann. En bærbar datamaskin må stå på en plan overflate.

Dette er elsikkerhet

2. Oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel bør kun brukes når du er hjemme og våken

Vi fraråder å bruke disse når du ikke er hjemme eller sover, det er uansett veldig lite penger å spare på dette. Vaskemaskin og tørketrommel er ofte involvert i brann. Disse apparatene bør derfor bare brukes når du er hjemme, og aldri når du sover. Du må huske å rense lofilteret i tørketrommelen etter hver bruk. Du bør også installere røykvarsler i nærheten av vaskemaskin, oppvaskmaskin og i rom med komfyr.

Dette er elsikkerhet 2

3. Komfyrbrann er en av de vanligste brannårsakene i hjemmet

Gå aldri fra komfyren når du lager mat. Det et krav om å installere komfyrvakt om du pusser opp eller bygger nytt kjøkken. Med en komfyrvakt slår komfyren seg av når det oppstår farlige situasjoner.

Visste du at komfyren er den absolutte verstingen på brannstatistikken? Gå derfor aldri fra komfyren når du lager mat. Hver tiende dødsbrann starter på komfyren fordi folk glemmer eller sovner fra matlagingen. Disse brannene starter ofte på natten. Unngå å lage mat når du er full og trøtt.

Dette er elsikkerhet 1

4. Lad elbil kun fra egnet ladeuttak

Installer en hjemmelader der du lader til daglig.

Vi anbefaler å montere brannvarslere som kommuniserer trådløst med hverandre i alle rom. Også i garasjen.

Elbilforeningen kan bistå med laderådgivning –
se elbil.no for mer informasjon.

Dette er elsikkerhet 5

5. Sjekk regelmessig støpsel og plugg på varmtvannsbereder og se etter tegn på varmgang

Kjenner du varme eller ser misfarging bør du trekke ut støpselet og kontakte en autorisert elektroinstallatør.

Alle varmtvannsberedere på over 1500 watt, skal ha fast tilkobling (ikke stikkontakt).

Dette er elsikkerhet 4

6. Unngå bruk av skjøteledning til varmeovner og utstyr med effekt på 1000w eller mer

Ved å bruke skjøteledninger til utstyr med effekt på 1000w eller mer er at du risikerer at den blir overbelastet. Eksempler på slike apparater er panelovner, flyttbare oljeovner, tørketromler og vaskemaskiner. Overbelastning på en skjøteledning kan føre til at den blir for varm og begynner å brenne.

Dette er elsikkerhet 3

7. Tørk ikke klær på varmeovn

Å tørke klærne på ovnen kan virke som en enkel løsning, men er svært brannfarlig.

Pass også på at gardiner holdes unna varmeovner. Elektriske ovner må aldri komme for nær brennbart materiale som gardiner eller møbler. I bolig skal slike ovner kobles direkte i veggkontakt, uten bruk av skjøteledning.

 

Eltilsyn, skrusikringer og brannfare

Har du sikringsskap med skrusikringer, bør du være på vakt. Overbelastning kan føre til brann, og ansvaret for elanlegget hviler på deg som boligeier. Når temperaturen synker og det er mørkt store deler av døgnet belastes elanlegget mer.

Varmgang i skrusikringer er en gjenganger for gamle anlegg når Det Lokale Eltilsyn (DLE) foretar kontroll. Manglende jording og manglende dokumentasjon på utført arbeid er også gjengangere.

Tilsynet skal også rettes mot de som omsetter elektrisk utstyr og at de som er autorisert til å utføre installasjonsarbeid har tilstrekkelig kunnskap og rutine for jobben. Tilsynet innebærer også stikkontroll av boliger og informasjon til boligeiere. I 2013 blir det gjennomført 2.600 stikkprøver i boliger.

 

Skrusikringer en mulig brannfelle

  • Nesten 40 prosent av alle branner her til lands er forbundet med feil i elektrisk utstyr eller feil bruk av utstyret. Mange branner oppstår i forbindelse med sikringsskapet.
  • Boliger bygd før 1998 har ofte skrusikringer, og det kan være en brannfelle. Svidd lukt, varmgang eller en svart farge rundt en sikring kan være tegn på at noe er galt. Huseier bør sikre seg at skap med skrusikringer sjekkes jevnlig.
  • Automatsikringer anbefales. Det gir mindre sjanse for støt, men først og fremst er det sikrere mot brann. Elektrobransjen advarer mot de gamle sikringsskapene fordi faren for overbelastning i hver enkelt skrusikring er stor. Sikringer som ikke er skrudd godt nok til, kan også føre til brann.

Boligeier har stort ansvar

Som boligeier eier du det elektriske anlegget, og det er din plikt å sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften.

Ansvaret for vedlikehold innebærer at du engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer. Det bør også foretas regelmessig ettersyn av anlegget, f.eks. hvert femte år i boliger eller oftere på eldre anlegg. Når el-installatører har gjort større endringer på det elektriske anlegget er det også fornuftig med ettersyn av hele anlegget. I DSBs elvirksomhetsregister finner du godkjente elektroinstallatører.

Ved installasjon av nye anlegg eller endringer på eksisterende anlegg må du alltid få en samsvarserklæring fra den som utfører arbeidet. Det er viktig dokumentasjon for utført arbeid som du kan få bruk for ved fremtidige endringer, salg av boligen eller ved kontroll fra det lokale eltilsynet.

Som netteier har Glitre Energi Nett ansvar for alt frem til boligens yttervegg.

Sjekk sikringsskapet

  • Som boligeier bør du foreta regelmessige undersøkelser av det elektriske anlegget i boligen.
  • I sikringsskapet bør du sjekke at lokk, deksler og sikringer ikke er unormalt varme, og hvis du har skrusikringer, bør du sjekke at alle skrusikringene er godt tilskrudd.
  • Har du jordfeilbryter, bør du bruke prøveknappen og teste at jordfeilbryteren løser ut. En jevnlig sjekk av jordfeilbryteren bidrar til at det er større sjanse for at den virker når den skal enn om prøveknappen aldri blir benyttet.
  • Unngå å lagre ting i sikringsskapene, som for eksempel pappemballasje til sikringer og lyspærer, lommelykter og verktøy.
  • Vis stor respekt for sikringsskapet. Sjekk at alt er i orden og hold det ryddig, og for all del ikke rot med hendene rundt sikringene og kablene. Det kan være livsfarlig.

Ønsker du å lære mer om elsikkerhet?
Klikk deg inn på Sikker hverdag og på Elsikkerhetsportalen