Elsikkerhet

Elsikkerhet er viktig. En sjekk av det elektriske anlegget ditt kan forhindre brann i hjemmet ditt. For visste du den vanligste årsaken til brann i hjemmet er grunnet feil på det elektriske anlegget ditt? Som netteier er vi pålagt å føre tilsyn innenfor vårt forsyningsområde i henhold til i el-tilsynsloven.

Entreprenør måler strøm

Elsikkerhet

Vi i Glitre Energi Nett tar elsikkerhet i hjemmet på alvor.

Vi har laget en enkel side om hva elsikkerhet er, hvem som har ansvar for hva og lagt ut våre tips for elsikkerhet.

To montører som henter ut utstyr fra Glitre Energi bil

DLE

Det lokale eltilsynet (DLE) er en del av nettselskapene. DLEs oppgave er å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Torden og lyn i mast

Det er meldt lyn og torden, hvordan kan jeg holde hjemmet mitt trygt?

Vi har satt sammen noen tips til hvordan du kan holde deg trygg hjemme under uvær.