Elsikkerhet

Elsikkerhet er viktig. En sjekk av det elektriske anlegget ditt kan forhindre brann i hjemmet ditt. For visste du den vanligste årsaken til brann i hjemmet er grunnet feil på det elektriske anlegget ditt? Som netteier er vi pålagt å føre tilsyn innenfor vårt forsyningsområde i henhold til i el-tilsynsloven.

Kunde 9

Elsikkerhet

Vi i Glitre Energi Nett tar elsikkerhet i hjemmet på alvor.

Vi har laget en enkel side om hva elsikkerhet er, hvem som har ansvar for hva og lagt ut våre tips for elsikkerhet.

Fokus på sikker og stabil strømforsyning 2

DLE

Det lokale eltilsynet (DLE) er en del av nettselskapene. DLEs oppgave er å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.