Drift og Utbygging

Her vil du finne all informasjon om planlagte og uforutsette strømstanser, samt hvilke utbyggingsplaner vi har per nå.

Har du mottatt SMS om planlagt/ikke planlagt strømstans?

Da har du kanskje tenkt over lenken i SMS 'en? +

Alle SMS ‘er vi sender ut med en lenke vil inneholde det som heter en bitly link. Enkelt og greit kan vi forklare det med at vi forkorter lenken. Så, i stedet for at vi legger inn lange lenker, forkortes den til en bitly link.

Eksempel
https://bit.ly/3qk4enS er bitly linken til https://stromstans.glitreenergi-nett.no/stromstans/

To montører på vei fra Glitre Energi Nett bil

Strømbrudd

Det er veldig kjedelig når et strømbrudd skjer, men du skal vite at så fort det oppstår er vi raske på ballen. Her inne kan du få litt tips til hva du kan gjøre dersom et strømbrudd oppstår, i tillegg til du kan få en oversikt over nåværende strømbrudd.

Oppsynsmann i lyktestolpe

Planlagt strømstans

Som netteier har vi ansvar for strømnettet i  Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse. For at våre montører skal jobbe under trygge arbeidsforhold må vi stenge strømmen i visse tidsrom. Alle har krav på å bli varslet om dette.

Strømnett i natur

Kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Visste du at du har krav på kompensasjon ved langvarige strømbrudd over 12 timer? Vi har høy leveringssikkerhet og jobber alt vi kan for at du skal ha strøm i kontakten hvert sekund, hver time, hver dag hele året. Men skulle et langvarig strømbrudd skje, så vil du fra 01.01.21 automatisk få utbetalt penger uten å fremme krav til oss.

Entreprenør måler strøm

Elsikkerhet

Elsikkerhet er viktig. En sjekk av det elektriske anlegget ditt kan forhindre brann i hjemmet ditt. For visste du den vanligste årsaken til brann i hjemmet er grunnet feil på det elektriske anlegget ditt? Som netteier er vi pålagt å føre tilsyn innenfor vårt forsyningsområde i henhold til i el-tilsynsloven.