Drift og Utbygging

Her vil du finne all informasjon om planlagte og uforutsette strømstanser, samt våre drifts -og vedlikeholdsarbeid av strømnettet.

To montører på vei fra Glitre Energi Nett bil

Strømbrudd

Det er veldig kjedelig når et strømbrudd skjer, men du skal vite at så fort det oppstår er vi raske på ballen. Her inne kan du få litt tips til hva du kan gjøre dersom et strømbrudd oppstår, i tillegg til du kan få en oversikt over nåværende strømbrudd.

Oppsynsmann i lyktestolpe

Planlagt strømstans

Som netteier har vi ansvar for strømnettet i  Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse. For at våre montører skal jobbe under trygge arbeidsforhold må vi stenge strømmen i visse tidsrom. Alle har krav på å bli varslet om dette.

Entreprenør måler strøm

Elsikkerhet

Elsikkerhet er viktig. En sjekk av det elektriske anlegget ditt kan forhindre brann i hjemmet ditt. For visste du den vanligste årsaken til brann i hjemmet er grunnet feil på det elektriske anlegget ditt? Som netteier er vi pålagt å føre tilsyn innenfor vårt forsyningsområde i henhold til i el-tilsynsloven.

Strømlinjer sett fra helikopter

Linjebefaring

Linjebefaring er en stor del av Glitre Energi Netts drift- og vedlikeholdsplan slik at du kan ha strøm i stikkontakta til enhver tid.

Strømnett i natur

Kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Visste du at du har krav på kompensasjon ved langvarige strømbrudd over 12 timer? Vi har høy leveringssikkerhet og jobber alt vi kan for at du skal ha strøm i kontakten hvert sekund, hver time, hver dag hele året. Men skulle et langvarig strømbrudd skje, så vil du fra 01.01.21 automatisk få utbetalt penger uten å fremme krav til oss.