Bygger om kraftlinjer

Glitre Energi Nett har søkt om konsesjon for å bygge om eksisterende kraftlinjer fra Bevergrenda til Glabak, og fra Gomsrud til Skollenborg i Kongsberg kommune. Søknaden ble oversendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 14. juni, 2019, og er lagt ut til offentlig ettersyn.

Her finner du mer informasjon og søknad med mer informasjon på NVEs hjemmesider

Ombyggingen av disse anleggene er et ledd i arbeidet med å styrke forsyningen til Kongsberg, ivareta fremtidig behov for økt strømforbruk, samt behovet for å fornye flere av anleggene i kommunen. Ulike analyser de siste ti årene, viser at kapasiteten i regionalnettet inn til Kongsberg by nå begynner å bli begrenset og forsyningssikkerheten i området er sårbar.

Anleggene

Glitre Energi Netts søknad omfatter følgende anlegg:

Åpent møte

NVE innkaller til et åpent møte hvor det informeres nærmere om bakgrunnen for å etablere anleggene. Tidspunktet for dette møtet vil bli torsdag 29. august kl. 19 i kantina på Kongsberg rådhus. På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen, og Glitre Energi Nett vil orientere om tiltakene. Møtet er åpent for alle. Berørte grunneiere får skriftlig invitasjon til møtet.

Her finner du høringsbrev og invitasjon til møtet fra NVE

Glitre Energi Nett orienterer nå om at prosessen med konsesjonsbehandling er igangsatt. I det videre arbeidet vil det være anledning til å komme med uttalelser og merknader til søknaden, disse skal sendes til NVE. Eventuelle uttalelser vil inngå i den videre behandlingen av søknaden.

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Chat med oss om HAN-port og annet du måtte lure på