... %

Vi leverer strøm til ... strømkunder akkurat nå

Opplever du strømbrudd?

Meld inn ditt strømbrudd her

Lurer du på hvor vi har strømstanser akkurat nå?

Pågående strømstanser finner du her

Forsiden 6

Glitre Nett blir nye navnet på fusjonerte nettselskapet

Som følge av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi slår også konsernets nettselskap seg sammen. Det nye selskapet skal hete Glitre Nett, og får en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet og det grønne skiftet.

To montører som bærer med seg utstyr vekk fra Glitre Energi bil

Meld inn farlige forhold

Ser du en ødelagt stolpe, en åpen dør til en nettstasjon, tre over en strømførende linje eller en linje på bakken? Da ønsker vi veldig gjerne at du melder ifra om det til oss.

Ny nettleie 5

Ny nettleiemodell

Ny nettleiemodell hadde oppstart 1. juli 2022, men kanskje du fortsatt har spørsmål om hvordan den fungerer?