... %

Vi leverer strøm til ... strømkunder akkurat nå

Opplever du strømbrudd?

Utsetter innføring av ny nettleiemodell

Utsetter ny nettleiemodell

Glitre Energi Nett slutter seg til en rekke nettselskap og følger anmodningen fra Stortinget om å utsette innføringen av ny nettleiemodell fra 1. januar. Dermed beholdes dagens nettleie for husholdningskunder, hyttekunder og små næringskunder inntil videre.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Her finner du mer informasjon om Regjeringens kompensasjonsordning for privatkunder som er berørt av de høye strømprisen

To montører som bærer med seg utstyr vekk fra Glitre Energi bil

Meld inn farlige forhold

Ser du en ødelagt stolpe, en åpen dør til en nettstasjon, tre over en strømførende linje eller en linje på bakken? Da ønsker vi veldig gjerne at du melder ifra om det til oss.

Strømnett og blå himmel med skyer

Pågående strømstanser

Lurer du på hvor vi har strømstanser i dag? Klikk deg inn på lenken under for å se dagens strømstanser listet opp.

Dersom du ikke kan se din strømstans listet opp kan du enkelt ringe feilmeldingen på 31 00 36 80.

Smart nettleie

Ved å være en kunde i Smart nettleie får du billigere nettleie fra kl. 22 om kvelden til kl. 06 om morgenen. I tillegg vil du bli fakturert med et kapasitetsledd i stedet for et fastledd. Det vil si at du betaler ut ifra hvor mye kapasitet på strømnettet du som kunde tar ut på en gang. Altså, hvor mye strøm du bruker på en gang.