... %

Vi leverer strøm til ... strømkunder akkurat nå

Opplever du strømbrudd?

Meld inn ditt strømbrudd her

Lurer du på hvor vi har strømstanser akkurat nå?

Pågående strømstanser finner du her

Strømnett med blå himmel

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Grunnet de historiske høye strømprisene la Regjeringen frem en ordning før jul i 2021 der husholdninger vil få deler av sine strømutgifter dekket gjennom nettleien.

Dame skriver på PC

NorgesEnergi slutter med gjennomfakturering

Er du privatkunde av NorgesEnergi vil du fra 1. juni motta to fakturaer. En strømfaktura fra NorgesEnergi, og en nettleiefaktura fra Glitre Energi Nett.

To montører som bærer med seg utstyr vekk fra Glitre Energi bil

Meld inn farlige forhold

Ser du en ødelagt stolpe, en åpen dør til en nettstasjon, tre over en strømførende linje eller en linje på bakken? Da ønsker vi veldig gjerne at du melder ifra om det til oss.

Smart nettleie

Ved å være en kunde i Smart nettleie får du billigere nettleie fra kl. 22 om kvelden til kl. 06 om morgenen. I tillegg vil du bli fakturert med et kapasitetsledd i stedet for et fastledd. Det vil si at du betaler ut ifra hvor mye kapasitet på strømnettet du som kunde tar ut på en gang. Altså, hvor mye strøm du bruker på en gang.